Menu
DEENESFRNLPL

Privacyverklaring

Laatste versie: 04/06/2023

Uw privacy is voor TMB Postorder Bookshop van groot belang. Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe uw persoonsgegevens door ons worden behandeld.

Indien U vragen heeft, neem dan contact met ons op via het online contactformulier.

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TMB Postorder Bookshop verzameld heeft van klanten die gebruik maken van haar diensten via haar website. De diensten worden hierna opgesomd onder "doeleinden van verwerking".

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

TMB Postorder Bookshop, Transmobiel Belgium, P. Van der Taelenstraat 40 A, B-2840 Rumst (BE0790.005.117) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om onze diensten aan haar klanten te kunnen leveren, heeft TMB Postorder Bookshop verschillende persoonsgegevens van haar klanten nodig. Wij gebruiken voornamelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van onze klanten verkrijgen, maar ook gegevens die we zelf verzamelen (bijvoorbeeld gegevens over het bezoek van klanten die verzameld worden via cookies).

De doeleinden voor verwerking zijn met name:

(i) Om een bestelling te kunnen verwerken, verzenden en leveren, gebruiken wij de persoonsgegevens die de klant bezorgt tijdens het bestelproces, namelijk: naam en voornaam, aanspreking, (facturatie)adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van het order (de overeenkomst) die de klant plaatst.

(ii) Marketingcommunicatie in de vorm van een nieuwsbrief: de klant kan zicht steeds inschrijven op één van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van promoties en nieuwe producten. Hiervoor vragen wij het e-mailadres van de klant. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd nadat we de toestemming van de klant hiervoor hebben ontvangen. Op eenvoudig verzoek kan de nieuwsbrief worden stopgezet.

(iii) Om een vraag te stellen, kan de klant contact opnemen met de TMB Postorder Bookshop. Hiertoe verzoeken wij de klant om de volgende persoonsgegevens te delen: naam en voornaam, aanspreking, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de vraag van de klant te kunnen beantwoorden. Het gebruik voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang van TMB Postorder Bookshop.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

TMB Postorder Bookshop bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan nodig voor de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren of om haar wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen.

Indien U wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer bijhouden, of meer informatie wenst over de bewaartermijnen die we hanteren, kunt U hiervoor contact opnemen met onze klantendienst (zie: "Welke rechten heeft U en hoe kunt U deze uitoefenen?").

5. Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is echter mogelijk dat sommige verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de met ons samenwerkende bedrijven om een optimale dienstverlening te verzekeren. TMB Postorder Bookshop selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust omgaan met uw persoonsgegevens. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Voor de volgende activiteiten werken we samen met verwerkers: (i) afhandeling van de overschrijving van betaling; en (ii) levering van bestellingen.

6. Welke rechten heeft U en hoe kunt U deze uitoefenen?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten enkel voor welbepaalde doeleinden en enkel die persoonsgegevens die we werkelijk nodig hebben om die doeleinden te kunnen bereiken. In het kader hiervan beschikt U over verschillende rechten op basis van de geldende privacy wetgeving.

Deze rechten zijn:

(i) het recht om uw persoonsgegevens in te kijken;

(ii) het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren;

(iii) het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien: (1) wij de persoonsgegevens niet langen nodig hebben om onze doeleinden te realiseren; (2) U uw toestemming voor een bepaalde activiteit heeft ingetrokken en wij over geen andere rechtsgrond beschikken die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt; (3) U een bezwaar heeft gemaakt tegen een bepaalde verwerking en wij geen zwaarder doorwegend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking; (4) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden hebben verwerkt (bijvoorbeeld zonder een toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking); of (5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(iv) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(v) het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

(vi) het recht om uw toestemming te trekken; en

(vii) het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendienst via het online contactformulier. Om U voldoende te kunnen identificeren met als doel uw aanvraag te verwerken, is het mogelijk dat we uw contactgegevens (naam en voornaam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) en/of een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart moeten vragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw verzoek te behandelen.

Zodra U een verzoek doet, stuurt onze klantendienst een bevestiging van ontvangst. Binnen een maand na uw aanvraag zult U een finaal antwoord krijgen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, neemt TMB Postorder Bookshop de gepaste technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Om de veiligheid te waarborgen, worden deze gegevens ook versleuteld met SSL technologie (herkenbaar aan het "slotje" in de webbrowser) over het internet verstuurd.

8. Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).

9. Wijzigingen aan de Privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR en vermeldt de laatste datum van wijziging.Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.