DEENFRNL

< Overzicht >

Haynes werkplaatshandboeken voor auto's en bestelwagens

Haynes vraagbaak - Mercedes-BenzHaynes Owners Workshop Manuals worden sinds de jaren vijftig gepubliceerd door de Britse uitgeverij Haynes, met 200 miljoen verkochte boeken verreweg de grootste uitgever van auto-onderhouds- en reparatiehandboeken ter wereld. Ze geven veel meer informatie dan het instructieboekje dat de fabrikant met een nieuwe wagen meelevert.

Voor elk Haynes werkplaatshandboek wordt een auto geheel gedemonteerd en daarna weer in elkaar gezet, zo mogelijk zonder gebruik van speciaal gereedschap. De verschillende reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden hierbij uitvoerig gefotografeerd.

Door de honderden foto's en tekeningen is het gemakkelijk om de korte stap-voor-stap instructies te volgen. Alle afstelgegevens staan in overzichtelijke tabellen gerangschikt, terwijl ook duidelijke elektrisch schema's zijn opgenomen.
Er zijn meer dan 250 Haynes werkplaatshandboeken voor recente auto's verkrijgbaarbaar. Behalve de Britse Haynes Car Service and Repair Manuals leveren wij ook de uitgaven van Haynes Australia en Haynes USA.


Haynes Manuals - Official dealer
Uitgever: Haynes, Sparkford, Yeovil, Somerset (UK).

Formaat: 27 x 21 cm

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

Eenheden: De Haynes werkplaatshandboeken vermelden maten en gewichten zowel in ISO-eenheden (m, kg, Nm, ...) als in anglo-saxische eenheden (inch, ft, lb ft, ...).

Automatische transmissies en moderne versnellingsbakken: Omdat speciaal gereedschap en bijzondere afstelapparatuur nodig is, wordt de revisie van automatische transmissies en moderne versnellingsbakken (echt specialistenwerk!) in deze boeken niet behandeld. Wel vindt U er meestal instructies voor het uit- en inbouwen van de transmissie, het vervangen van de ATF-vloeistof en het afstellen van de bediening.
Klik hier voor specifieke boeken over automatische transmissies.

Elektrische schema's: Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie uitvoerig beschreven

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie uitvoerig beschreven.

Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's

Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

Haynes werkplaatshandboek - Volvo S70
Haynes werkplaatshandboek - Land Rover Freelander
Haynes werkplaatshandboek - Volkswagen Transporter

Inhoud: Deze Haynes Manuals behandelen onderhoud, reparatie en revisie van de motor (kleppen, nokkenas, cilinderkop, oliepomp, dichtingen en krukas), het koelsysteem, de kachel, het brandstofsysteem, de uitlaat, het start- en laadsysteem, de koppeling, de aandrijfassen, het remsysteem, de wielophanging, het stuurhuis, de carrosserie, het interieur en het elektrisch systeem. Inclusief uitbouw- en inbouwinstructies, technische gegevens, aanhaalmomenten en duidelijke elektrische schema's.

Een moderne Haynes Car Service and Repair Manual (in dit geval voor een Ford Focus met benzine- of dieselmotor) bevat in het algemeen de volgende hoofdstukken:

LIVING WITH YOUR CAR

Safety first!
Introduction

LEVEN MET UW AUTO

Veiligheid eerst!
Introductie

Roadside repairs
If your car won't start
Jump starting
Wheel changing
Identifying leaks
Towing

Reparaties langs de weg
Als uw auto niet wil starten
Starten met startkabels
Verwissselen van een wiel
Lekken opsporen
Slepen

Weekly checks
Introduction
Underbonnet check points
Engine oil level
Coolant level
Brake and clutch fluid level
Power steering fluid level
Tyre condition and pressure
Washer fluid level
Wiper blades
Battery
Bulbs and fuses

Wekelijkse controles
Introductie
Te controleren punten onder de motorkap
Motorolie niveau
Koelvloeistof niveau
Rem- en koppelingsvloeistof niveau
Stuurbekrachtigingsvloeistof niveau
Bandenconditie en -spanning
Ruitensproeiervloeistof niveau
Ruitenwisserbladen
Accu
Gloeilampen en zekeringen

Lubricants and fluids
Tyre pressure

Smeermiddelen en vloeistoffen
Bandenspanning

MAINTENANCE

ONDERHOUD

Routine maintenance and servicing

Routine onderhoud en service

Servicing Specifications / torque wrench settings
Maintenance schedule
Maintenance procedures

Servicespecificaties / aanhaalmomenten
Onderhoudsschema
Onderhoudsprocedures

REPAIRS & OVERHAUL

REPARATIES & REVISIE

Engine and associated Systems

Motor en bijbehorende systemen

Engine in-car repair procedures
Specifications / torque wrench settings
Compression test
Top Dead Centre - locating
Cylinder head cover - removal and refitting
Valve clearances - checking and adjustment
Crankshaft pulley/vibration damper - removal and refitting
Timing belt covers - removal and refitting
Timing belt - removal and refitting
Timing belt tensioner and sprockets - removal, inspection and refitting
Camshaft oil seals - renewal
Camshafts and cam followers - removal, inspection and refitting
Cylinder head - removal, inspection and refitting
Sump - removal and refitting
Oil pump - removal, inspection and refitting
Crankshaft oil seals - renewal
Flywheel/driveplate - removal, inspection and refitting
Engine/transmission mountings - removal and refitting
Oil pressure warning switch - removal and refitting

Reparatieprocedures voor de motor in de wagen
Specificaties / aanhaalmomenten
Compressietest
Opzoeken bovenste dode punt
Kleppendeksel - uit- en inbouw
Klepspelingen - controle en afstelling
Krukaspoelie / trillingdemper - uit- en inbouw
Distributieriemdeksels - uit- en inbouw
Distributieriem - uit- en inbouw
Distributieriem spanner en riemschijven - uitbouw, inspectie en inbouw
Oliekeerringen nokkenas - vervanging
Nokkenassen en nokvolgers - uitbouw, inspectie en inbouw
Cilinderkop - uitbouw, inspectie en inbouw
Oliecarter - uit- en inbouw
Oliepomp - uitbouw, inspectie en inbouw
Oliekeerringen krukas - vervanging
Vliegwiel / aandrijfplaat - uitbouw, inspectie en inbouw
Motor / transmissie steunen - uit- en inbouw
Oliedrukschakelaar - uit- en inbouw

Engine removal and overhaul procedures
Specifications / torque wrench settings
Engine overhaul
Engine / transmission removal - methods and precautions
Engine / transmission - removal, separation and refitting
Engine overhaul - dismantling sequence
Cylinder head - dismantling
Cylinder head and valve components - cleaning and inspection
Cylinder head - reassembly
Fuel injection pump drive chain (diesel) - removal, inspection and refitting
Piston / connecting rod assemblies - removal
Crankshaft - removal
Cylinder block / crankcase - cleaning and inspection
Piston/connecting rod assemblies - inspection
Crankshaft - inspection
Main and big-end bearings - inspection
Engine overhaul - reassembly sequence
Piston rings - refitting
Crankshaft - refitting and main bearing clearance check
Piston / connecting rod assemblies - refitting and big-end bearing clearance check
Engine - initial start-up after overhaul

Motoruitbouw en revisieprocedures
Specificaties / aanhaalmomenten
Motorrevisie
Uitbouw motor / transmissie - methoden en voorzorgsmaatregelen
Motor / transmissie - uitbouw, splitsing en inbouw
Motorrevisie - demontagevolgorde
Cilinderkop - demontage
Cilinderkop en klepcomponenten - reinigen en inspectie
Cilinderkop - opnieuw samenbouwen
Aandrijfketting brandstofinjectiepomp (diesel) - uitbouw, inspectie en inbouw
Zuiger / drijfstang sets- uitbouw
Krukas - uitbouw
Cilinderblok / krukkast - reiniging en inspectie
Zuiger / drijfstang sets - inspectie
Krukas - inspectie
Hoofd- en drijfstanglagers - inspectie
Motorrevisie - opbouwvolgorde
Zuigerveren - plaatsing
Krukas - inbouw en controle hoofdlagerspeling
Zuiger / drijfstang sets - montage en controle van de drijfstanglagerspeling
Motor - eerste start na revisie

Cooling, heating and air conditioning systems
Specifications / torque wrench settings
Engine coolant (antifreeze) -
Cooling system hoses - disconnection and renewal
Thermostat - removal, testing and refitting
Radiator electric cooling fan - testing, removal and refitting
Cylinder head temperature sensor - removal and refitting
Radiator and expansion tank - removal, inspection and refitting
Coolant pump - checking, removal and refitting
Heater / ventilation components - removal and refitting
Heater / air conditioning controls - removal and refitting
Air conditioning system - general inspection and precautions
Air conditioning system components - removal and refitting
Heater booster (diesel models) - removal and refitting

Koeling, verwarming en airconditioningssystemen
Specificaties / aanhaalmomenten
Motorkoelvloeistof (antivries)
Slangen koelsysteem - afkoppelen en vervanging
Thermostaat - uitbouw, testen en inbouw
Elektrische koelventilator radiateur - testen, uit- en inbouw
Temperatuursensor cilinderkop - uit- en inbouw
Radiateur en expansietank - uitbouw, inspectie en inbouw
Waterpomp - controle, uit- en inbouw
Componenten kachel / ventilatie - uit- en inbouw
Bediening kachel / airconditioning - uit- en inbouw
Airconditioning - algemene inspectie en voorzorgsmaatregelen
Componenten airconditioningssysteem - uit- en inbouw
Hulpkachel (dieselmodellen) - uit- en inbouw

Fuel and exhaust systems - petrol models
Specifications / torque wrench settings
Fuel system - depressurisation
Fuel lines and fittings -
Air cleaner assembly / air inlet components - removal and refitting
Accelerator cable - removal, refitting and adjustment
Accelerator pedal - removal and refitting
Fuel pump / fuel pressure - checking
Fuel tank - removal, inspection and refitting
Fuel pump/fuel gauge sender unit - removal and refitting
Fuel tank roll-over valves - removal and refitting
Fuel tank filler pipe - removal and refitting
Fuel cut-off switch - removal and refitting
Fuel injection system - checking
Fuel injection system components - removal and refitting
Manifolds - removal and refitting
Exhaust system - removal and refitting

Brandstof- en uitlaatsystemen - benzinemodellen
Specificaties / aanhaalmomenten
Benzinesysteem - drukverlaging
Benzineleidingen en accessoires
Luchtfilter en componenten luchtinlaat - uit- en inbouw
Gaskabel - uitbouw, inbouw en afstelling
Gaspedaal - uit- en inbouw
Benzinepomp / benzinedruk - controleren
Benzinetank - uitbouw, inspectie en inbouw
Benzinepomp / zender niveaumeter - uit- en inbouw
Koprol beveiligingskleppen benzinetank - uit- en inbouw
Vulpijp benzinetank - uit- en inbouw
Benzine-afsluitschakelaar - uit- en inbouw
Benzine-inspuitsysteem - controleren
Componenten benzine-inspuitsysteem - uit- en inbouw
Spruitstukken - uit- en inbouw
Uitlaatsysteem - uit- en inbouw

Fuel and exhaust systems - diesel models
Specifications / torque wrench settings
Fuel system - priming pump and bleeding
Fuel system - contamination problems
Air cleaner assembly / air inlet components - removal and refitting
Accelerator pedal - removal and refitting
Fuel tank - removal, inspection and refitting
Fuel gauge sender unit - removal and refitting
Fuel tank roll-over valves - removal and refitting
Fuel tank filler pipe - removal and refitting
Diesel injection system - checking
Injection system electronic components - removal and refitting
Fuel injection pump timing - checking and adjustment
Fuel injection pump - removal and refitting
Injection pipes - removal and refitting
Fuel injectors - removal, testing and refitting
Glow plugs - removal, testing and refitting
Turbocharger - removal and refitting
Intercooler - removal and refitting
Manifolds - removal and refitting
Exhaust system - component renewal

Brandstof- en uitlaatsystemen - dieselmodellen
Specificaties / aanhaalmomenten
Brandstofsysteem - handpomp en ontluchten
Brandstofsysteem - vervuilingsproblemen
Luchtfilter / componenten luchtinlaat - uit- en inbouw
Gaspedaal - uit- en inbouw
Brandstoftank - uitbouw, inspectie en inbouw
Zender brandstofmeter - uit- en inbouw
Koprol-beveiligingskleppen brandstoftank - uit- en inbouw
Vulpijp brandstoftank - uit- en inbouw
Diesel inspuitsysteem - controleren
Elektronische componenten inspuitsysteem - uit- en inbouw
Timing inspuitpomp - controleren en afstelling
Inspuitpomp - uit- en inbouw
Inspuitleidingen - uit- en inbouw
Verstuivers - uitbouw, testen en inbouw
Gloeibougies - uitbouw, testen en inbouw
Turbolader - uit- en inbouw
Intercooler (luchtkoeler) - uit- en inbouw
Spruitstukken- uit- en inbouw
Uitlaatsysteem - vervanging componenten

Emission control systems
Specifications / torque wrench settings
Evaporative loss emission control system (petrol models) - component renewal
Exhaust gas recirculation system - component removal
Oxygen sensor (petrol models) - removal and refitting
Catalytic converter - removal and refitting

Emissiecontrolesystemen
Specificaties / aanhaalmomenten
Carterventilatiesysteem (benzinemodellen) - vervanging van de componenten
Uitlaatgas recirculatiesysteem - uitbouw van componenten
Zuurstofsensor (benzinemodellen) - uit- en inbouw
Katalysator - uit- en inbouw

Starting and charging systems
Specifications
Battery - removing, refitting, testing and charging
Charging system - testing
Alternator - removal and refitting
Alternator brushes and voltage regulator - renewal
Starting system - testing
Starter motor - removal and refitting

Start- en laadsystemen
Specificaties
Accu - uitbouw, inbouw, testen en laden
Laadsysteem - testen
Wisselstroomdynamo - uit- en inbouw
Alternatorborstels en spanningsregelaar - vervanging
Startsysteem - testen
Startmotor - uit- en inbouw

Ignition system - petrol models
Specifications
Ignition system - testing
Fault finding - preliminary checks
Ignition HT coil - removal, testing and refitting
Ignition system sensors - removal and refitting
Ignition timing - checking and adjustment

Ontstekingssysteem - benzinemodellen
Specificaties
Ontstekingssysteem - testen
Foutopsporing - eerste controles
Ontstekingsbobine - uitbouw, testen en inbouw
Sensors ontstekingssysteem - uit- en inbouw
Ontstekingstiming - controle en afstelling

Clutch
Specifications / torque wrench settings
Clutch - checking
Clutch master cylinder - removal and refitting
Clutch pedal - removal and refitting
Clutch components - removal, inspection and refitting
Clutch release bearing - removal, inspection and refitting
Clutch hydraulic system - bleeding

Koppeling
Specificaties / aanhaalmomenten
Koppeling - controleren
Koppelingshoofdcilinder - uit- en inbouw
Koppelingspedaal - uit- en inbouw
Koppelingscomponenten - uitbouw, inspectie en inbouw
Druklager - uitbouw, inspectie en inbouw
Hydraulisch systeem van de koppeling - ontluchten

Manual transmission
Specifications / torque wrench settings
Gearchange cables - adjustment
Gearchange cables and gear lever - removal and refitting
Vehicle speed sensor - removal and refitting
Reversing light switch - removal and refitting
Oil seals - renewal
Transmission oil - draining and refilling
Transmission - removal and refitting

Handgeschakelde versnellingsbak
Specificaties / aanhaalmomenten
Schakelkabels - afstellen
Schakelkabels en versnellingspook - uit- en inbouw
Snelheidssensor - uit- en inbouw
Achteruitrijlamp-schakelaar - uit- en inbouw
Oliekeerringen - vervanging
Transmissieolie - aftappen en opnieuw vullen
Transmissie - uit- en inbouw

Automatic transmission
Specifications / torque wrench settings
Fault finding - general
Selector cable - removal, refitting and adjustment
Selector components - removal and refitting
Transmission sensors - removal and refitting
Oil seals - renewal
Fluid cooler - removal and refitting
Automatic transmission - removal and refitting

Automatische transmissie
Specificaties / aanhaalmomenten
Foutopsporing - algemeen
Selectorkabel - uitbouw, inbouw en afstelling
Selectorcomponenten - uit- en inbouw
Transmissiesensors - uit- en inbouw
Oliekeerringen - vervanging
Vloeistofkoeler - uit- en inbouw
Automatische transmissie - uit- en inbouw

Driveshafts
Specifications / torque wrench settings
Driveshafts - removal and refitting
Driveshaft inner tripod joint gaiter - renewal
Driveshaft outer CV joint gaiter - renewal
Driveshafts - inspection and joint renewal

Aandrijfassen
Specificaties / aanhaalmomenten
Aandrijfassen - uit- en inbouw
Afdekrubber binnenste driehoekskoppeling - vervanging
Afdekrubber buitenste homokinetische koppeling - vervanging
Aandrijfassen - inspectie en vervanging van de koppeling

Brakes and suspension

Remmen en wielophanging

Braking system
Specifications / torque wrench settings
Front brake pads - renewal
Front brake caliper - removal, overhaul and refitting
Front brake disc - inspection, removal and refitting
Rear brake drum - removal, inspection and refitting
Rear brake shoes - renewal
Rear wheel cylinder - removal, overhaul and refitting
Rear brake pads - renewal
Rear brake caliper - removal, overhaul and refitting
Rear brake disc - inspection, removal and refitting
Master cylinder - removal and refitting
Brake pedal - removal and refitting
Hydraulic pipes and hoses - inspection, removal and refitting
Hydraulic system - bleeding
Vacuum servo unit - testing, removal and refitting
Vacuum unit vacuum hose and non-return valve - removal, testing and refitting
Pressure-conscious regulator valve - removal and refitting
ABS hydraulic unit - removal and refitting
ABS wheel sensor - testing, removal and refitting
Load sensing valve - removal and refitting
Traction control/Electronic stability control components - removal and refitting
Stop-light switch - removal, refitting and adjustment
Handbrake lever - removal and refitting
Handbrake cables - removal and refitting
Vacuum pump (diesel models) - removal and refitting

Remsysteem
Specificaties / aanhaalmomenten
Voorste remblokken - vervanging
Voorste remklauw - uitbouw, revisie en inbouw
Voorste remschijf - inspectie, uit- en inbouw
Achterste remtrommel - uitbouw, inspectie en inbouw
Achterste remschoenen - vervanging
Achterste remcilinder - uitbouw, revisie en inbouw
Achterste remblokken - vervanging
Achterste remklauw - uitbouw, revisie en inbouw
Achterste remschijf - inspectie, uit- en inbouw
Hoofdremcilinder - uit- en inbouw
Rempedaal - uit- en inbouw
Hydraulische leidingen en slangen - inspectie, uit- en inbouw
Hydraulisch systeem - ontluchten
Vacuumrembekrachtiger - testen, uit- en inbouw
Vacuüm slang vacuümeenheid en terugslagklep - uitbouw, testen en inbouw
Drukafhankelijke regelklep - uit- en inbouw
Hydraulische eenheid ABS - uit- en inbouw
Wielsensor ABS - testen, uit- en inbouw
Lastafhankelijke klep - uit- en inbouw
Componenten tractiecontrole / elektronische stabiliteitscontrole - uit- en inbouw
Stoplicht schakelaar - uitbouw, inbouw en afstellen
Handremhendel - uit- en inbouw
Handremkabels - uit- en inbouw
Vacuümpomp (dieselmodellen) - uit- en inbouw

Suspension and steering systems
Specifications / torque wrench settings
Steering knuckle and hub assembly - removal and refitting
Front hub and bearings - inspection and renewal
Front suspension strut assembly - removal and refitting
Front suspension strut - overhaul
Front anti-roll bar and links - removal and refitting
Front suspension lower arm - removal, overhaul and refitting
Front suspension lower arm balljoint - renewal
Rear hub and bearings - inspection and renewal
Rear shock absorber - removal, testing and refitting
Rear anti-roll bar and links - removal and refitting
Rear coil spring - removal and refitting
Rear suspension rear lower arm - removal and refitting
Rear suspension front lower arm - removal and refitting
Rear suspension upper arm - removal and refitting
Rear suspension tie-bar (control blade) - removal and refitting
Rear suspension crossmember - removal and refitting
Steering wheel - removal and refitting
Steering column - removal, inspection and refitting
Power steering rack - removal and refitting
Power steering hydraulic system - bleeding
Power steering pump - removal and refitting
Power steering fluid cooler - removal and refitting
Track rod end - renewal
Wheel alignment and steering angles

Wielophanging en besturing
Specificaties / aanhaalmomenten
Fusee en naafeenheid - uit- en inbouw
Voorwielnaaf en lagers - inspectie en vervanging
Veerpoot vooraan - uit- en inbouw
Veerpoot vooraan - revisie
Voorste stabilisatiestang en verbindingen - uit- en inbouw
Onderarm voorwielophanging - uitbouw, revisie en inbouw van
Kogelverbinding onderste arm - vervanging
Achterwielnaaf en lagers - inspectie en vervanging
Schokdemper achteraan - uitbouw, testen en inbouw
Stabilisatie- en verbindingsstangen achteraan - uit- en inbouw
Schroefveer achteraan - uit- en inbouw
Achterste onderarm achterwielophanging - uit- en inbouw
Voorste onderarm achterwielophanging - uit- en inbouw
Bovenarm achterwielophanging - uit- en inbouw
Trekstang achterwielophanging (regelstang) - uit- en inbouw
Dwarsbalk achterwielophanging - uit- en inbouw
Stuurwiel - uit- en inbouw
Stuurkolom - uitbouw, inspectie en inbouw
Tandheugel stuurbekrachtiging - uit- en inbouw
Hydraulisch systeem stuurbekrachtiging - ontluchten
Pomp stuurbekrachtiging - uit- en inbouw
Vloeistofkoeler stuurbekrachtiging - uit- en inbouw
Spoorstangeinde - vervanging
Wieluitlijning en besturingshoeken

Body equipment

Carrosserie uitrusting

Bodywork and fittings
Specifications / torque wrench settings
Maintenance - bodywork and underframe
Maintenance - upholstery and carpets
Minor body damage - repair
Bumpers - removal and refitting
Radiator grille - removal and refitting
Bonnet - removal, refitting and adjustment
Bonnet lock - removal, refitting and adjustment
Door inner trim panel - removal and refitting
Door window glass - removal and refitting
Door window regulator - removal and refitting
Door handle and lock components - removal and refitting
Door - removal and refitting
Exterior mirror and glass - removal and refitting
Interior mirror - removal and refitting
Boot lid - removal and refitting
Boot lid lock components - removal and refitting
Tailgate - removal and refitting
Support struts - removal and refitting
Tailgate lock components - removal and refitting
Central locking system components - testing, removal and refitting
Windscreen and fixed windows - removal and refitting
Sunroof - adjustment
Seats - removal and refitting
Seat belts - removal and refitting
Interior trim panels - removal and refitting
Centre console - removal and refitting
Overhead console - removal and refitting
Glovebox - removal and refitting
Facia - removal and refitting
Wheelarch liner - removal and refitting
Fuel filler flap and lock - removal and refitting

Carrosserie en accessoires
Specificaties / aanhaalmomenten
Onderhoud - carrosserie en onderstel
Onderhoud - bekleding en tapijten
Kleine carrosserieschade - reparatie
Bumpers - uit- en inbouw
Radiateurgrille - uit- en inbouw
Motorkap - uitbouw, inbouw en afstelling
Slot motorkap - uitbouw, inbouw en afstelling
Binnenbekledingsplaat portier - uit- en inbouw
Glas portierruit - uit- en inbouw
Regelaar portierruit - uit- en inbouw
Deurhendel en slotcomponenten - uit- en inbouw
Deur - uit- en inbouw
Buitenspiegel en glas - uit- en inbouw
Binnenspiegel - uit- en inbouw
Kofferdeksel - uit- en inbouw
Componenten kofferdekselslot - uit- en inbouw
Achterklep - uit- en inbouw
Gasveren - uit- en inbouw
Componenten achterklepslot - uit- en inbouw
Componenten centraal vergrendelingssysteem - testen, uit- en inbouw
Voorruit en vaste ramen - uit- en inbouw
Schuifdak - afstelling
Zetels - uit- en inbouw
Veiligheidsgordels - uit- en inbouw
Bekledingspanelen interieur - uit- en inbouw
Middenconsole - uit- en inbouw
Dakconsole - uit- en inbouw
Dashboardkastje - uit- en inbouw
Dashboard - uit- en inbouw
Wielkastbekleding - uit- en inbouw
Brandstoftankdeksel en slot - uit- en inbouw

Body electrical system
Specifications
Electrical fault finding - general information
Fuses, relays and timer module - testing and renewal
Switches - removal and refitting
Bulbs (exterior lights) - renewal
Bulbs (interior lights) - renewal
Exterior light units - removal and refitting
Headlight and foglight beam alignment - checking and adjustment
Headlight levelling motor - removal and refitting
Instrument panel - removal and refitting
Instrument panel components - removal and refitting
Clock - removal and refitting
Horn - removal and refitting
Wiper arms - removal and refitting
Windscreen wiper motor and linkage - removal and refitting
Tailgate wiper motor assembly - removal and refitting
Trip computer module - removal and refitting
Anti-theft alarm system
Cruise control system - component renewal
Windscreen / tailgate washer system - removal and refitting
Radio/cassette player - removal and refitting
Compact disc autochanger - removal and refitting
Speakers - removal and refitting
Radio aerial - removal and refitting
Airbag units - removal and refitting
Airbag control module - removal and refitting
Airbag sliding contact - removal and refitting
Parking sensor system
Traveller assist system (TAS)
Electric seat components - removal and refitting
Cigarette lighter - removal and refitting

Carrosserie elektrisch systeem
Specificaties
Elektrische foutopsporing - algemene informatie
Zekeringen, relais en timermodule - testen en vervanging
Schakelaars - uit- en inbouw
Gloeilampen (buitenlichten) - vervanging
Gloeilampen (binnenlichten) - vervanging
Lichteenheden buitenkant - uit- en inbouw
Koplampen en voorste mistlichten - controle en afstelling
Koplamp regelmotor - uit- en inbouw
Instrumentenpaneel - uit- en inbouw
Componenten instrumentenpaneel - uit- en inbouw
Klok - uit- en inbouw
Claxon - uit- en inbouw
Ruitenwisserarmen - uit- en inbouw
Ruitenwissermotor en -mechanisme - uit- en inbouw
Ruitenwissermotor achterklep - uit- en inbouw
Boordcomputermodule - uit- en inbouw
Anti-diefstal alarmsysteem
Cruisecontrole systeem - vervanging van componenten
Sproeisysteem voorruit / achterklep - uit- en inbouw
Radio-cassette speler - uit- en inbouw
CD wisselaar - uit- en inbouw
Luidsprekers - uit- en inbouw
Radioantenne - uit- en inbouw
Airbag eenheden - uit- en inbouw
Airbag controlemodule - uit- en inbouw
Airbag sleepcontact - uit- en inbouw
Parkeersensorsysteem
Navigatiesysteem (GPS)
Elektrische zetelcomponenten - uit- en inbouw
Aansteker - uit- en inbouw

Wiring diagrams

Elektrische schema's

REFERENCE

Dimensions and weights
Conversion factors
Buying spare parts
Vehicle identification numbers
General repair procedures
Jacking and vehicle support
Disconnecting the battery
Tools
MOT test checks
Fault finding

NASLAG

Afmetingen en gewichten
Omrekeningsfactoren
Kopen van reserve onderdelen
Voertuig identificatienummers
Algemene reparatieprocedures
Opkrikken en voertuigondersteuning
Losmaken van de accu
Gereedschappen
Technische controle (Apk)
Foutopsporing

Glossary of technical terms
Index

Woordenlijst van technische termen
Index

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.