DEENFRNL

< Overzicht >

Haynes Restoration manuals voor klassieke auto's en 4x4's

Haynes restauratieboek - MGBDe Restoration Manuals van Haynes zijn een uitstekende hulp bij het restaureren van klassieke personenwagens, sportwagens en terreinwagens. Aan de hand van stap-voor-stap instructies en honderden foto's beschrijven ze:

  • Waarop moet worden gelet bij de aankoop en wat de zwakke punten zijn.
  • Hoe de carrosserie en het onderstel moeten worden gerestaureerd.
  • Hoe interieurs moeten worden verwijderd en vernieuwd.
  • Hoe mechanische en elektrische componenten moeten worden gerenoveerd (inclusief een beschrijving van de complete revisie van de motor en de wielophanging).
  • Hoe uw wagen zuiniger kan worden gemaakt en/of betere prestaties kan leveren.
  • De punten waarop U bij aankoop moet letten.

Haynes Manuals - Official dealer
Uitgever: Haynes, Sparkford, Yeovil, Somerset (UK).

Formaat: 27 x 21 cm, paperback

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

Elektrische schema's: Haynes Restoration Manuals bevatten geen elektrische schema's. Voor elke wagen waarvoor een Restoration Manual bestaat, is echter ook een Haynes werkplaatshandboek leverbaar waarin dergelijke schema's wel zijn opgenomen.

In elk Haynes restauratieboek wordt het opknappen en vernieuwen van de verschillende componenten uitvoerig beschreven

In elk Haynes restauratieboek wordt het opknappen en vernieuwen van de verschillende componenten uitvoerig beschreven.

Haynes restauratieboek - Land Rover Series 1, 2, 3
Haynes restauratieboek - Morris Minor
Haynes restauratieboek - Mini

Inhoud: Een typische Haynes Restoration Manual bevat de volgende hoofdstukken:

INTRODUCTION

PREPARATION AND ESSENTIAL SAFETY

Preparations
Essential dos and donts
Fire
Fumes
The battery
Mains electricity
Ignition HT voltage
Welding and bodywork repairs
Compressed gas cylinders
Dangerous liquids and gases
Work with plastics
General safety notes
Finishing
Petrol safety
Engine oils
Oil disposal
Workshop safety-summary
Paint spraying
Fluoroelastomers
Raising your vehicle - safely!
Using ramps
Using a trolley jack
Tools and equipment

INTRODUCTIE

VOORBEREIDING EN VEILIGHEID

Voorbereidingen
Belangrijke adviezen
Brand
Dampen
De accu
Elektrisch net
Hoogspanning van de ontsteking
Lassen en carrosseriereparaties
Cilinders met samengeperst gas
Gevaarlijke vloeistoffen en gassen
Werken met plastics
Algemene veiligheidstips
Afwerking
Veilig omgaan met benzine
Motorolie
Verwijdering van afgewerkte olie
Werkplaatsveiligheid
Verf spuiten
Fluor-houdende elastomeren
Uw voertuig veiligopkrikken
Gebruik van een brug
Gebruik van een rolkrik
Gereedschappen en uitrusting

BUYING

Origins and developments
Variations
Finding one
Inspecting and buying
First impressions
Doing the paperwork
Bodywork
Interior
Mechanicals
Static test - mechanical components
Engine
Suspension
Road test
Engine
Gearbox and drivetrain
Brakes, suspension and steering
Classic car insurance

AANKOOP

Oorsprong en ontwikkelingen
Variaties
Een exemplaar vinden
Inspecteren en kopen
Eerste indruk
Het papierwerk doen
Carrosserie
Interieur
Mechaniek
Statische test - mechanische componenten
Motor
Wielophanging
Wegtest
Motor
Versnellingsbak en aandrijflijn
Remmen, wielophanging en besturing
Verzekering van klassieke auto's

BODYWORK

Stripdown
Introduction to body repairs
Door removal
Radiator grille removal
Bonnet and mechanism removal
Fitting tailgate replacement
Front and rear bumper removal
Front wing replacement
Door stripdown
Trim
Glass and winder gear
Quarter light
Lock and latch mechanism
Renewing a door skin
Replacing a sill (body rocker)
Front panel replacement
Rear wheel arch repairs
Rear valance replacement
Repair panels
Minor body repairs
Small dent repair
Total respray
Spraying with aerosol
Welding plastic components
Preparing the shell for fitting-up
Repairing alloy wheel damage

CARROSSERIE

Volledige demontage
Introductie tot carrosseriereparaties
Deur uitbouwen
Radiateur-grille uitbouwen
Motorkap en mechanisme uitbouwen
Achterklep vervangen
Voor- en achterbumper uitbouwen
Voorspatbord vervangen
Deur volledig demonteren
Sierlijsten
Raam en raammechanisme
Tochtraampje
Slot en slotmechanisme
Vernieuwen van een deurpaneel
Vervanging van een dorpel
Voorpaneel vervangen
Achterste wielkuip repararen
Achterpaneel vervangen
Panelen repareren
Kleine carrosseriereparaties
Kleine deuken repareren
Compleet overspuiten
Spuiten met een spuitbus
Lassen van plastic componenten
Voorbereiding van de carrosserie voor opbouw
Reparatie van schade aan aluminium velgen

ENGINE AND TRANSMISSION

Engine removal and replacement
Gearchange mechanism overhaul
Disconnecting transmission from engine
Engine stripdown
Cylinder head stripdown
Cylinder head rebuild
Cylinder head reassembly
Engine block reassembly
Flywheel, clutch, transmission and starter motor
Engine bay fit-out

MOTOR EN TRANSMISSIE

Motor uitbouwen en vervangen
Schakelmechanisme reviseren
Transmissie scheiden van de motor
Motor volledig demonteren
Cilinderkop volledig demonteren
Cilinderkop reviseren
Cilinderkop opnieuw samenbouwen
Motorblok opnieuw samenbouwen
Vliegwiel, koppeling, transmissie en startmotor
Motorruimte aankleden

SUSPENSION AND STEERING

Front suspension stripdown
Front suspension rebuild
Front suspension camber adjustment
Steering strip and rebuild
Wheel bearings and driveshafts
Rear suspension strip and rebuild
Wheels and tyres

WIELOPHANGING EN BESTURING

Voorwielophanging volledig demonteren
Voorwielophanging reviseren
Camber voorwielophanging afstellen
Besturing demonteren en reviseren
Wiellagers en aandrijfassen
Achterwielophanging demonteren en reviseren
Wielen en banden

BRAKING SYSTEM

Removing pipework
Brake pressure regulator
Engine bay components
Removing front brakes
Removing rear brakes
Handbrake mechanism removal
Fitting new brake pipes
Front brake build-up
Rear brake build-up
Handbrake cable refit
Bleeding the brakes

REMSYSTEEM

Uitbouw van de leidingen
Remdruk-regelaar
Componenten in de motorruimte
Uitbouw van de remmen vooraan
Uitbouw van de remmen achteraan
Handremmechanisme uitbouwen
Plaatsing van nieuwe remleidingen
Opbouw van de remmen vooraan
Opbouw van de remmen achteraan
Handremkabel vervangen
Ontluchten van de remmen

ELECTRICALS, FUEL AND EXHAUST

Lighting and wiring
Wiper mechanisms
Fitting the alternator
Steering column and dashboard switches
Ignition overhaul
Mechanical fuel pump
Fuel tank removal and replacement

ELEKTRICITEIT, BRANDSTOF EN UITLAAT

Verlichting en elektrische bedrading
Ruitewisser-mechanismes
Plaatsing van de alternator
Stuurkolom en dashboardschakelaars
Ontsteking reviseren
Mechanische brandstofpomp
Brandstoftank uitbouwen en vervangen

INTERIOR, GLASS AND SOFT-TOP

Windscreen removal
Glass 'bullseye' damage
Seat belt removal
Front and rear seat removal
Door mirror removal
Interior stripout
Dashboard removal and refit
Plastic instrument panel repair
Plastic door capping repair
Headlining replacement
Interior refit
Soft-top skin replacement
Seat cover replacement

INTERIEUR, RUITEN EN SOFT-TOP

Voorruit uitbouwen
Ster in voorruit
Veiligheidsgordel uitbouwen
Voor- en achterzetels uitbouwen
Deurspiegel uitbouwen
Interieur geheel demonteren
Dashboard uit- en inbouwen
Plastic instrumentenpaneel repareren
Plastic deurraam repareren
Dakbekleding vervangen
Interieur herstellen
Soft-top materiaal vervangen
Stoelbekleding vervangen

MODIFICATIONS AND IMPROVEMENTS

Fitting an uprated exhaust
Electronic ignition
Fitting an oil cooler
Manual choke conversion
Converting carburettor to injection
Power steering conversion
Uprating the suspension
Wheels and tyres
Fitting a body kit
Fitting a sunroof
Retrimming seats / leather trim
Fitting a soundproofing kit
Fitting a car alarm
Fitting in-car entertainment
Appendix
Specialists and suppliers featured in this book
Production modifications

MODIFICATIES EN VERBETERINGEN

Plaatsing van een verbeterde uitlaat
Elektronische ontsteking
Plaatsing van een oliekoeler
Handbediende choke ombouwen
Carburateur ombouwen naar injectie
Stuurbekrachtiging inbouwen
De wielophanging versterken
Wielen en banden
Plaatsing van een carrosserie kit
Plaatsing van een sunroof
Zetels opnieuw bekleden / lederen bekleding
Plaatsing van een geluiddempende kit
Plaatsing van een auto alarm
Plaatsing van een audio-installatie
Aanhangsel
Specialisten en leveranciers uit dit boek
Productiewijzigingen

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.