DEENFRNL

< Overzicht >

Haynes werkplaatshandboeken voor Amerikaanse auto's

Haynes werkplaatshandboeken voor Noord-Amerikaanse personenwagens, terreinwagens, bestelwagens en pick-upsHaynes Repair Manuals worden sinds de jaren zeventig gepubliceerd door de Amerikaanse vestiging van de Britse uitgeverij Haynes, met 200 miljoen verkochte boeken verreweg de grootste uitgever van auto-onderhouds- en reparatiehandboeken ter wereld. Ze geven veel meer informatie dan het instructieboekje dat de fabrikant met een nieuwe wagen meelevert.

Voor elk Haynes werkplaatshandboek wordt een auto geheel gedemonteerd en daarna weer in elkaar gezet, zo mogelijk zonder gebruik van speciaal gereedschap. De verschillende reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden hierbij uitvoerig gefotografeerd.

Door de honderden foto's en tekeningen is het gemakkelijk om de korte stap-voor-stap instructies te volgen. Alle afstelgegevens staan in overzichtelijke tabellen gerangschikt, terwijl ook een duidelijk elektrisch schema is opgenomen.

Belangrijk: Deze Haynes Repair Manuals worden gemaakt voor de Noord-Amerikaanse markt. Hoewel deze reparatieboeken ook voor in Europa verkochte U.S. modellen bruikbaar zijn, kunnen ze op sommige gebieden verschillen (vooral wat betreft de anti-pollutie- en veiligheidsuitrusting).
Tenzij anders vermeld, worden in de Amerikaanse Haynes Automotive Repair Manuals ook geen dieselmotoren beschreven.


Haynes Manuals - Official dealer
Uitgever: Haynes, Sparkford, Yeovil, Somerset (UK).

Formaat: 27 x 21 cm, paperback

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

Eenheden: De Haynes werkplaatshandboeken vermelden maten en gewichten zowel in ISO-eenheden (m, kg, Nm, ...) als in anglo-saxische eenheden (inch, ft, lb ft, ...).

Automatische transmissies en moderne versnellingsbakken: Omdat speciaal gereedschap en bijzondere afstelapparatuur nodig is, wordt de revisie van automatische transmissies en moderne versnellingsbakken (echt specialistenwerk!) in deze boeken niet behandeld. Wel vindt U er meestal instructies voor het uit- en inbouwen van de transmissie, het vervangen van de ATF-vloeistof en het afstellen van de bediening.
Klik hier voor specifieke boeken over automatische transmissies.

Elektrische schema's: Deze Amerikaanse Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie uitvoerig beschreven

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie uitvoerig beschreven.

Amerikaanse Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's

Amerikaanse Haynes werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

Haynes werkplaatshandboek - Ford Full-size Vans
Haynes werkplaatshandboek - Jeep Grand Cherokee
Haynes werkplaatshandboek - Pontiac Trans Sport

Inhoud: Deze Amerikaanse Haynes werkplaatshandboeken behandelen onderhoud, reparatie en revisie van de motor (kleppen, nokkenas, cilinderkop, oliepomp, dichtingen en krukas), het koelsysteem, de kachel, het brandstofsysteem, de uitlaat, het start- en laadsysteem, de koppeling, de versnellingsbak (uit- en inbouw), de aandrijfassen, het remsysteem, de wielophanging, het stuurhuis, de carrosserie, het interieur en het elektrisch systeem.
Inclusief uitbouw- en inbouwinstructies, technische gegevens, aanhaalmomenten en duidelijke elektrische schema's.

Een typische Haynes Automotive Repair Manual (in dit geval voor een 4x4) bevat de volgende hoofdstukken:

INTRODUCTION
Vehicle identification numbers
Buying parts
Maintenance techniques, tools and working facilities
Jacking and towing
Booster battery (jump) starting
Automotive chemicals and lubricants
Conversion factors
Safety first
Troubleshooting

INLEIDING
Voertuig-identificatienummers
Onderdelen aanschaffen
Onderhoudstechnieken, gereedschappen en werkplaats
Opkrikken en slepen
Starten met startkabels
Chemische producten en smeermiddelen
Omrekeningsfactoren
Veiligheid eerst
Foutopsporing

TUNE-UP AND ROUTINE MAINTENANCE
Specifications
Maintenance schedule
Fluid level checks
Tire and tire pressure checks
Automatic transmission fluid level check
Power steering fluid level check
Battery check, maintenance and charging
Underhood hose check and replacement
Wiper blade inspection and replacement
Chassis lubrication
Suspension and steering check
Exhaust system check
Manual transmission lubricant level check
Differential lubricant level check
Transfer case lubricant level check (4x4)
Brake check
Fuel system check
Carburetor check
Drivebelt check, adjustment and replacement
Neutral start switch check
Idle speed check and adjustment
Fuel filter replacement
Air filter replacement
Ignition timing check
Automatic transmission fluid and filter change
Manual transmission lubricant change
Differential lubricant change
Transfer case lubricant change (4x4)
Cooling system servicing
Evaporative emissions control system check
Spark plug replacement
Spark plug wire, distributor cap and rotor check and replacement
Oxygen sensor replacement

AFSTELLING EN PERIODIEK ONDERHOUD
Specificaties
Onderhoudsschema
Vloeistofniveau's controleren
Banden en bandenspanning controleren
Vloeistofniveau van de automaat controleren
Vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging controleren
Accu controleren, onderhoud en opladen
Controle en vervanging van de slangen onder de motorkap
Inspectie en vervanging van de ruitewisserbladen
Smering van het chassis
Wielophanging en besturing controleren
Uitlaatsysteem controleren
Oliepeil van de versnellingsbak controleren
Oliepeil van het differentieel controleren
Oliepeil van de verdeelbak controleren (4x4)
Remmen controleren
Brandstofsysteem controleren
Carburateur controleren
Aandrijfriemen controleren, afstelling en vervanging
Neutrale startschakelaar controleren
Controle en afstelling van het stationair toerental
Vervanging van het brandstoffilter
Vervanging van de luchtfilter
Afstelling van de ontsteking controleren
Vloeistof en het filter van de automaat vervangen
Olie van de handgeschakelde versnellingsbak vervangen
Differentieelolie vervangen
Olie van de verdeelbak vervangen (4x4)
Onderhoud van het koelsysteem
Benzinedamp-opvangsysteem controleren
Bougies vervangen
Controle en vervanging van de bougiekabels, verdeelkap en rotor
Zuurstofsensor vervangen

PETROL ENGINES
Specifications
Valve cover removal and installation
Intake manifold removal and installation
Timing belt removal, inspection and installation
Timing belt tensioner and pulley removal and installation
Crankshaft front oil seal replacement
Camshaft oil seal replacement
Camshafts removal, inspection and installation
Rocker arms removal, inspection and installation
Valve lash adjusters removal, inspection and installation
Valve springs, retainers and seals replacement
Oil pan - removal and installation
Oil pump - removal, inspection and installation
Flywheel/driveplate - removal and installation
Rear main oil seal replacement
Engine mounts check and replacement

BENZINEMOTOREN
Specificaties
Kleppendeksel uit- en inbouwen
Inlaatcollector uit- en inbouwen
Distributieriem - uitbouw, inspectie en inbouw
Distributieriemspanner en -poelie uit- en inbouwen
Krukas-oliekeerring vervangen
Nokkenas-oliekeerring vervangen
Nokkenassen - uitbouw, inspectie en inbouw
Tuimelaars - uitbouw, inspectie en inbouw
Hydraulische klepstoters - uitbouw, inspectie en inbouw
Klepveren, houders en dichtingen vervangen
Oliecarter uit- en inbouwen
Oliepomp - uitbouw, inspectie en inbouw
Vliegwiel/aandrijfplaat uit- en inbouwen
Achterste oliekeerring vervangen
Motorsteunen controleren en vervangen

GENERAL ENGINE OVERHAUL PROCEDURES
Specifications
Cylinder compression check
Engine - removal and installation
Engine overhaul disassembly sequence
Cylinder head disassembly
Cylinder head cleaning and inspection
Valves servicing
Cylinder head reassembly
Pistons/connection rods removal
Crankshaft
Engine block cleaning
Engine block inspection
Cylinder honing
Pistons/connecting rods inspection
Crankshaft inspection
Main and connecting rod bearings inspection
Engine overhaul reassembly sequence
Piston rings installation
Crankshaft installation and main bearing oil seal clearance check
Rear main oil seal installation
Pistons/connecting rods installation and rod bearing oil clearance check
Initial start-up and break-in after overhaul

ALGEMENE MOTORREVISIE-PROCEDURES
Specificaties
Cilindercompressie controleren
Motor uit- en inbouwen
Volgorde van demonteren
Cilinderkop demonteren
Cilinderkop reinigen en inspecteren
Kleppen behandelen
Cilinderkop opnieuw samenbouwen
Zuigers / drijfstangen uitbouwen
Krukas
Motorblok reinigen
Motorblok inspecteren
Cilinders honen
Zuigers/drijfstangen inspecteren
Krukas inspecteren
Hoofd- en drijfstanglagers inspecteren
Volgorde van samenbouwen
Zuigerveren plaatsen
Krukas inbouwen en speling van de oliekeerring van het krukashoofdlager controleren
Achterste oliekeerring monteren
Zuigers/drijfstangen inbouwen en speling van de drijfstanglagers controleren
Eerste start en inlopen na revisie

COOILING, HEATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
Specifications
Thermostat check and replacement
Radiator - removal and installation
Engine cooling fan and clutch check, removal and installation
Coolant temperature sending unit check and replacement
Coolant reservoir - removal and installation
Water pump check
Water pump replacement
Heater and air conditioner blower motor - removal and installation
Air conditioning system check and maintenance
Air conditioning receiver/drier - removal and installation
Air conditioning compressor - removal and installation
Air conditioning condenser - removal and installation
Air conditioner and heater control assembly - removal and installation

KOELINGS-, VERWARMINGS EN AIRCONDITIONING-SYSTEMEN
Specificaties
Thermostaat controleren en vervangen
Radiateur uit- en inbouwen
Motorkoelventilator en koppeling controleren, uit- en inbouwen
Koelvloeistof-temperatuurzender controleren en vervangen
Koelvloeistof-reservoir uit- en inbouwen
Waterpomp controleren
Waterpomp vervangen
Verwarming- en airconditioning-ventilatormotor uit- en inbouwen
Airconditioning-systeem controleren en onderhouden
Airconditioning-collector/droger uit- en inbouwen
Airconditioning-compressor uit- en inbouwen
Airconditioning-condensor uit- en inbouwen
Airconditioning- en verwarming-regeleenheid uit- en inbouwen

FUEL AND EXHAUST SYSTEMS
Specifications
Fuel pump/fuel pressure check
Fuel pump - removal and installation
Fuel tank - removal and installation
Air cleaner - removal and installation
Accelerator cable replacement
Carburetor - removal and installation
Carburetor diagnosis and overhaul
Fuel lines inspection and replacement
Injection system component replacement

BRANDSTOF- EN UITLAATSYSTEMEN
Specificaties
Brandstofpomp/brandstofdruk controleren
Brandstofpomp uit- en inbouwen
Brandstoftank uit- en inbouwen
Luchtfilter uit- en inbouwen
Gaskabel vervangen
Carburateur uit- en inbouwen
Carburateur - diagnose en revisie
Brandstofleidingen inspecteren en vervangen
Componenten van het inspuitsysteem vervangen

ENGINE ELECTRICAL SYSTEMS
Specifications
Battery - removal and installation
Battery cables check and replacement
Ignition system check
Ignition coil check and replacement
Ignition control module check and replacement
Advance mechanism check and replacement
Distributor - removal and installation
Stator replacement
Charging system check
Alternator - removal and installation
Alternator brushes replacement
Starter motor testing in vehicle
Starter motor - removal and installation
Starter solenoid - removal and installation

ELEKTRISCHE SYSTEMEN VAN DE MOTOR
Specificaties
Accu uit- en inbouwen
Accukabels controleren en vervangen
Ontstekingssysteem controleren
Bobine controleren en vervangen
Ontstekingsregeleenheid controleren en vervangen
Vervroegingsmechanisme controleren en vervangen
Verdeler uit- en inbouwen
Stator vervangen
Laadsysteem controleren
Alternator uit- en inbouwen
Alternatorborstels vervangen
Startmotor testen in het voertuig
Startmotor uit- en inbouwen
Startmotor-electromagneet uit- en inbouwen

EMISSIONS CONTROL SYSTEM
Crankcase ventilation systems
Evaporative emissions control system
Pulse air system
Exhaust gas recirculation system (EGR)
Computerized emission control (CEC) systems
Self-diagnostic codes description and code retrieving
Information sensors

EMISSIECONTROLESYSTEEM
Cilinderblok-ventilatiesystemen
Benzinedamp-opvangsysteem
Pulse air systeem
Uitlaatgas-recirculatiesysteem (EGR)
Gecomputeriseerde emissie-controlesystemen (CEC)
Zelfdiagnose-codes en uitlezen van codes
Informatie sensors

MANUAL TRANSMISSION
Specifications
Manual transmission shift lever - removal and installation
Transmission mount check and replacement
Manual transmission - removal and installation

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Specificaties
Schakelhendel uit- en inbouwen
Transmissiesteunen controleren en vervangen
Versnellingsbak uit- en inbouwen

AUTOMATIC TRANSMISSION
Specifications
Diagnosis general
Shift linkage check and adjustment
Throttle valve linkage / cable adjustment
Bands adjustment
Neutral start switch check and adjustement
Brake transmission shift interlock cable - removal, inspection and installation

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Specificaties
Algemene diagnose
Schakelmechanisme controleren en afstellen
Gasklep mechanisme / kabel afstellen
Remband afstellen
Neutrale-startschakelaar controleren en afstellen
Transmissierem-schakelsperkabel - uitbouw, inspectie en inbouw

TRANSFER CASE (4x4)
Specifications
Shift linkage adjustment
Oil seals replacement
Transfer case - removal and installation

VERDEELBAK (4x4)
Specificaties
Schakelmechanisme afstellen
Oliedichtingen vervangen
Verdeelbak uit- en inbouwen

CLUTCH AND DRIVETRAIN
Specifications
Clutch check
Clutch components - removal, inspection and installation
Clutch release bearing removal, inspection and installation
Clutch master cylinder removal, overhaul and installation
Clutch hydraulic system bleeding
Driveline inspection
Driveshafts - removal and installation
Universal joints replacement
Pinion oil seal replacement
Front axle hub and bearings - removal, inspection and installation
Front axleshafts removal, overhaul and installation
Front axle motor check, removal and installation
Front axle assembly removal and installation
Rear axleshaft and bearing assembly - removal and installation
Rear axle assembly - removal and installation

KOPPELING EN AANDRIJFLIJN
Specificaties
Koppeling controleren
Koppelingscomponenten - uitbouw, inspectie en inbouw
Druklager - uitbouw, inspectie en inbouw
Hoofdremcilinder - uitbouw, revisie en inbouw
Hydraulische systeem ontluchten
Aandrijflijn inspecteren
Cardanassen uit- en inbouwen
Kruiskoppelingen vervangen
Oliekering van het rondsel vervangen
Naven en lagers van de vooras - uitbouw, inspectie en inbouw
Voorste aandrijfassen - uitbouw, revisie en inbouw
Schakelmotor vooras controleren, uit- en inbouwen
Vooras uit- en inbouwen
Aandrijfassen en lagers van de achteras uit- en inbouwen
Achteras uit- en inbouwen

BRAKES
Specifications
Disc brake pads (front and rear) replacement
Brake disc inspection, removal and installation
Drum brake shoes replacement
Wheel cylinder removal, overhaul and installation
Master cylinder removal, overhaul and installation
Combination valve check and replacement
Brake hoses and lines - inspection and replacement
Brake system bleeding
Power brake booster check, removal and installation
Parking brakes adjustment
Parking brake cables replacement
Brake light switch replacement
Parking brake shoes replacement

REMMEN
Specificaties
Blokken van de schijfremmen (voor en achter) vervangen
Remschijven - inspectie, uit- en inbouwen
Remschoenen van de trommelremmen vervangen
Remcilinders - uitbouw, revisie en installatie
Hoofdremcilinder - uitbouw, revisie en installatie
Combinatieklep controleren en vervangen
Remslangen en leidingen - inspectie en vervanging
Remsysteem ontluchten
Rembekrachtiger controleren, uit- en inbouwen
Handrem afstellen
Handremkabels vervangen
Remlichtschakelaar vervangen
Handrem-schoenen vervangen

SUSPENSION AND STEERING SYSTEMS
Specifications
Stabilizer bar and bushings - removal and installation
Front shock absorbers - removal and installation
Rear shock absorbers - removal and installation
Track bar - removal and installation
Springs - removal and installation
Steering wheels - removal and installation
Intermediate shaft - removal and installation
Steering gear - removal and installation
Steering linkage inspection, removal and installation
Steering knuckle - removal and installation
Balljoints replacement
Power steering pump - removal and installation
Power steering system bleeding

WIELOPHANGING EN STUURSYSTEMEN
Specificaties
Stabilisatiestang en bussen uit- en inbouwen
Schokdempers vooraan uit- en inbouwen
Schokdempers achteraan uit- en inbouwen
Spoorstang uit- en inbouwen
Veren uit- en inbouwen
Stuurwiel uit- en inbouwen
Tussenas uit- en inbouwen
Stuurhuis uit- en inbouwen
Stuurmechanisme - inspectie, uit- en inbouw
Fusee uit- en inbouwen
Kogelverbindingen vervangen
Stuurbekrachtigingspomp uit- en inbouwen
Stuurbekrachtigingssysteem ontluchten

BODY
Maintenance
Repair of minor scratches
Radiator grille panel - removal and installation
Hood - removal, installation and adjustment
Windshield assembly - removal and installation
Front fender - removal and installation
Bumpers - removal and installation
Door - removal, installation and adjustment
Tailgate - removal, installation and adjustment
Door trim panel - removal and installation
Door latch, lock cylinder and handle - removal and installation
Center console and bezel - removal and installation
Door window glass - removal and installation
Instrument panel - removal and installation

CARROSSERIE
Onderhoud
Repareren van kleine krassen
Radiateurgrille uit- en inbouwen
Motorkap - uitbouw, installatie en afstellen
Voorruit - verwijderen en plaatsen
Voorspatbord - verwijderen en plaatsen
Bumpers - verwijderen en plaatsen
Deuren - uitbouw, installatie en afstellen
Achterklep - uitbouw, installatie en afstellen
Deurbekleding - verwijderen en plaatsen
Deurslot, slotcilinder en deurhendel - verwijdering en plaatsing
Middenconsole en sierlijst uit- en inbouwen
Deurramen uit- en inbouwen
Instrumentenpaneel uit- en inbouwen

CHASSIS ELECTRICAL SYSTEM
Specifications
Electrical trouble shooting
Fuses
Turn signals and hazard flashers check and replacement
Headlights - removal and installation
Headlights adjustment
Bulb replacement
Radio and speakers - removal and installation
Antenna - removal and installation
Headlight switch and dash illumination rheostat - removal and installation
Headlight dimmer switch - removal and installation
Turn signal/hazard warning switch - removal and installation
Windshield wiper/washer switch check and replacement
Multi-function switch - removal and installation
Ignition lock cylinder - removal and installation
Ignition switch check and replacement
Speedometer cable - removal and installation
Windshield wiper motor - removal and installation
Airbag system

ELEKTRISCH SYSTEEM - CHASSIS
Specificaties
Elektrische foutopsporing
Zekeringen
Richtingaanwijzers en alarmlichten controleren en vervangen
Koplampen uit- en inbouwen
Koplampen afstellen
Gloeilamp vervangen
Radio en luidsprekers uit- en inbouwen
Antenne uit- en inbouwen
Koplampschakelaar en dashboardverlichtingsregelaar uit- en inbouwen
Koplamp-dimschakelaar uit- en inbouwen
Richtingaanwijzer/alarmlicht schakelaar uit- en inbouwen
Ruitewisser/sproeier schakelaar controleren en vervangen
Multi-functionele schakelaar uit- en inbouwen
Ontstekingsslotcilinder uit- en inbouwen
Ontstekingsschakelaar controleren en vervangen
Kabel snelheidsmeter uit- en inbouwen
Ruitewissermotor uit- en inbouwen
Airbagsysteem

WIRING DIAGRAMS

INDEX

ELEKTRISCHE SCHEMA'S

INDEX

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.