DEENFRNL

< Overzicht >

CarTech boeken voor motorrevisie (Chrysler, Ford en GM)

How to Rebuild the Big-Block ChevroletDe Workbench boeken van S-A Design beschrijven zeer gedetailleerd de revisie van Amerikaanse automotoren. Deze werkplaatshandboeken zijn geïllustreerd met honderden kleurenfoto's, die de uit te voeren revisiewerkzaamheden stap voor stap tonen.

Onmisbaar bij de samenbouw zijn de technische gegevens, waaronder aanhaalmomenten, toleranties en positie van de distributieriem. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de uitbouw en inbouw van de motor en het voorkomen van dure vergissingen.

Regelmatig verschijnen er nieuwe technische boeken bij CarTech. Intussen zijn vele oudere titels opnieuw verkrijgbaar als "print-on-demand" herdruk. Deze herdrukken zijn geïllustreerd in zwart-wit.


Uitgever: CarTech, North Branch, Minnesota (USA)

Formaat: 27 x 21 cm, paperback

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

In elk CarTech Workbench werkplaatshandboek wordt de revisie stap voor stap beschreven.

In elk CarTech Workbench werkplaatshandboek wordt de revisie stap voor stap beschreven.

Elk CarTech Workbench boek bevat honderden kleurenfoto's.

De meeste CarTech Workbench boeken bevatten honderden kleurenfoto's. De herdrukken van oudere handleidingen zijn geïllustreerd in zwart-wit.

Merken: Er zijn CarTech Workbench revisieboeken voor V6-, V8- en lijnmotoren van:

How To Rebuild 4.6- and 5.4-Liter Ford Engines (from 1991)
How to Rebuild & Modify Chevy 348/409 Engines - Restoration Info, Performance Upgrades, Durability Mods
CarTech Workbench werkplaatshandboek voor de revisie van de Mopar (Chrysler) Small-Block V8

Inhoud: Een typisch CarTech Workbench revisiehandboek (in dit geval voor de Chevrolet Small Block V8) bevat de volgende hoofdstukken:

Before You Begin
The Small-Block Family
Engine Building Tools
The Workspace
Cleaning Area
Engine Handling
Air Compressors
Do You Need to Rebuild?
System Diagnostics
Removing the Engine

Voordat U begint
De Small-Block familie
Gereedschappen voor het samenbouwen
De werkplaats
Plaats voor het reinigen
Behandeling van de motor
Luchtcompressors
Is een revisie nodig?
Systeemdiagnose
Uitbouw van de motor

Engine Disassembly
Tools and Supplies Needed
Safety First, Always!
Step-by-Step Engine Dissassembly:
- Flywheel
- Distributor / Spark Plugs
- Exhaust Manifolds
- Starter
- Fuel Pump
- Water Pump
- Valve Covers
- Intake Manifold
- Cylinder Heads
- Oil Pan and Dipstick
- Crank Pulley
- Timing Chain and Sprockets
- Camshaft
- Oil Pump
- Rods and Pistons
- Main Bearings

Demontage van de motor
Benodigde gereedschappen en producten
Veiligheid eerst, altijd!
Stap-voor-stap demontage van de motor:
- Vliegwiel
- Verdeler / bougies
- Uitlaatcollectors
- Startmotor
- Brandstofpomp
- Waterpomp
- Kleppendeksels
- Inlaatcollector
- Cilinderkoppen
- Oliecarter en peilstok
- Krukaspoelie
- Distributieketting en kettingwielen
- Nokkenas
- Oliepomp
- Drijfstangen en zuigers
- Krukashoofdlagers

Initial Parts Inspection
Before the Machine Shop
What To Do When Your Parts Don't Pass Inspection
Initial Parts Inspection

Eerste onderdeleninspectie
Alvorens naar het revisiebedrijf te gaan
Wat te doen als uw onderdelen niet goed zijn
Eerste onderdeleninspectie

Selecting Parts
Camshaft Drives
Cam Bumpers and Drive Covers
Camshaft Kits
Carburetors
Crankshaft and Connecting Rods
Cylinder Heads
Distributors and Ignitions
Exhaust Manifolds
Gaskets
Intake Manifolds
Oil System
Pistons and Rings
Rocker Arms and Studs

Selectie van de onderdelen
Nokkenas-aandrijvingen
Nokaanslagen en afdekkingen van de aandrijving
Nokkenas-kits
Carburateurs
Krukas en drijfstangen
Cilinderkoppen
Verdelers en ontstekingen
Uitlaatcollectors
Pakkingen
Inlaatcollectors
Oliesysteem
Zuigers en zuigerveren
Tuimelaars en tapbouten

The Machine Shop
Finding a Machine Shop
Who's Responsible?
Before You Drop Off Parts
Cleaning and Crack Detection
Block Machine Work
Head Machine Work
Piston Machine Work
Piston Rings
Rod Machine Work
Crankshaft Machine Work
Engine Balancing
Manifold Machine Work
Other Machine Shop Services
Picking Up Your Parts

Het revisiebedrijf
Een revisiebedrijf vinden
Wie is verantwoordelijk?
Voordat U onderdelen aflevert
Reinigen en scheurdetectie
Bewerking van het motorblok
Bewerking van de cilinderkop
Bewerking van de zuigers
Zuigerveren
Bewerking van de drijfstangen
Bewerking van de krukas
Balanceren van de motor
Bewerking van de in- en uitlaatcollectors
Andere diensten van het revisiebedrijf
Afhalen van uw onderdelen

Component Cleaning
Tools and Supplies
Important Considerations
Component-Cleaning Procedures

Reinigen van componenten
Gereedschappen en producten
Belangrijke overwegingen
Procedures voor het reinigen van componenten

Pre-Assembly Fitting
Preparations and Supplies
Precision Tools
Final Tips
Step-by-Step Pre-Assembly Fitting: - Checking Valveguide Clearance
- Measuring Rod and Main Bore Sizes
- Checking Crank Straightness
- Main Bearing Clearances
- Installing the Crank
- Installing the Camshaft
- Rod / Piston Assembly
- Miscellaneous Measurements

Voorbereiding van de samenbouw
Voorbereidingen en producten
Precisiegereedschap
Laatste tips
Stap-voor-stap voorbereiding van de samenbouw:
- Controle van de speling van de klepgeleiders
- Opmeten van de drijfstang en boring van de hoofdlagers
- Controle van de rechtheid van de krukas
- Spelingen van de hoofdlagers
- Installeren van de krukas
- Installeren van de nokkenas
- Drijfstangen met zuigers verbinden
- Diverse metingen

Final Assembly
Tools and Supplies
Final Assembly Tips
Step-by-Step Final Assembly:
- Cylinder Head Assembly
- Plugs
- Rear Main Seal
- Crankshaft
- Pistons
- Oil Pump
- Camshaft
- Cam Drive
- Gaskets and Cylinder Heads
- Valve Adjustment
- Oil Pan
- Starter
- Fuel Pump
- Manifolds
- Water Pump
- Distributor
- Carburator
- Flywheel

Definitieve opbouw
Gereedschappen en producten
Laatste tips voor de montage
Definitieve samenbouw stap-voor-stap:
- Montage cilinderkop
- Pluggen
- Achterste hoofdlager
- Krukas
- Zuigers
- Oliepomp
- Nokkenas
- Nokkenasaandrijving
- Pakkingen en cilinderkoppen
- Afstellen van de kleppen
- Oliecarter
- Startmotor
- Brandstofpomp
- In- en uitlaatcollectors
- Waterpomp
- Verdeler
- Carburateur
- Vliegwiel

Installation, Break-In and Testing
Installing the Engine
Starting Your New Engine
Step-by-Step Engine Installation:
- Motor Mounts
- Torque Converter
- Mounting the Engine
- Exhaust System
- Radiator and Fan
- Hoses and Clamps
- Carburator
- Initial Startup
- On-the-Road Break-in

Installatie, inlopen en testen
Het installeren de motor
Starten van de nieuwe motor
Stap-voor-stap installatie van de motor
- Motorsteunen
- Koppelomvormer
- Motor installeren
- Uitlaatsysteem
- Radiateur en ventilator
- Slangen en klemmen
- Carburateur
- Eerste start
- Inlopen op de weg

Appendix
Cylinder Numbers and Firing Order
Torque Sequences
Torque Specifications
Piston Ring Gap Alignment
Timing Belt Alignment Marks
General Specifications
Work-A-Long Sheet
Source Guide

Aanhangsel
Cilindernummers en ontstekingsvolgorde
Aanhaalvolgorde
Aanhaalmomenten
Uitlijnen van de openingen van de zuigerveren
Distributieriem-merktekens
Algemene specificaties
Werkblad
Adressengids

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.