DEENFRNL

< Overzicht >

Clymer werkplaatshandboeken voor buitenboordmotoren

Clymer vraagbaak voor Mercury en Mariner buitenboordmotorenDe Outboard Shop Manuals van Clymer tellen tussen de 400 en 800 blz. Ze geven op een gebruiksvriendelijke manier zeer gedetailleerde informatie over onderhoud, reparatie en revisie van buitenboordmotoren. De verschillende werkzaamheden worden stap voor stap beschreven. Honderden foto's en tekeningen verduidelijken de tekst.

De Clymer Outboard Shop Manuals behandelen niet alleen het motorgedeelte van buitenboordmotoren maar ook de keerkoppeling, het staartstuk, de standaard meegeleverde afstandsbediening en het trim- en tiltsysteem. Ze bevatten instructies voor de volledige revisie van de motor, de benzinepomp, de carburateur en de transmissie. Eventuele jetdrive-varianten worden eveneens uitgebreid behandeld.

Beschreven worden o.a.:

  • alle preventieve onderhoudswerkzaamheden
  • synchronisatie en afstelling van brandstof- en ontstekingssystemen
  • complete revisie van alle betreffende motortypen
  • complete onderhouds- en revisieprocedures voor voedingspompen en carburateurs, ontluchtings- en verrijkingssystemen, alsook de eventuele elektronische brandstofinspuiting
  • test- en vervangingsinstructies voor elektrische start-, laad- en ontstekingssystemen
  • complete revisie van de keerkoppeling, met afstelprocedures
  • ontluchting, onderhoud en vervanging van onderdelen van elektrische en hydraulische trim- en kantelsystemen.

Afstelgegevens en aanhaalmomenten zijn opgenomen in overzichtelijke tabellen. Ook is er een zeer uitgebreid hoofdstuk over het opsporen en verhelpen van defecten. Een Clymer Outboard Shop Manual is eigenlijk onmisbaar aan boord!


Uitgever: Clymer (USA)

Formaat: 27.5 x 20.5 cm, paperback

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

Elektrische schema's: Clymer werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

Eenheden: De Clymer werkplaatshandboeken vermelden maten en gewichten zowel in ISO-eenheden (m, kg, Nm, ...) als in anglo-saxische eenheden (inch, ft, lb ft, ...).

In elk Clymer werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie uitvoerig beschreven

In elk Clymer werkplaatshandboek worden onderhoud en reparatie van de motor en de rest van de aandrijflijn uitvoerig beschreven.

Clymer werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's

Clymer werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

Clymer werkplaatshandboek voor Evinrude en Johnson buitenboordmotoren
Clymer werkplaatshandboek voor Honda buitenboordmotoren
Clymer werkplaatshandboek voor Yamaha buitenboordmotoren

Inhoud: Deze Clymer boeken bevatten hoofdstukken over foutopsporing, onderhoud, smering, afstelling, brandstofsysteem, ontsteking, elektrisch systeem, motor, transmissie, onderste tandwielkast, trim- en kantelsysteem en starter. Inclusief afstelgegevens, aanhaalmomenten en elektrische schema's.

Een typische Clymer Outboard Shop Manual (in dit geval voor een Mercury buitenboordmotor) bevat de volgende hoofdstukken:

Quick reference data

GENERAL INFORMATION
Notes, cautions and warnings
Torque specifications
Engine operation
Fasteners
Lubricants
Gasket sealant
Galvanic corrosion
Protection from Galvanic corrosion
Propeller

Overzicht belangrijkste gegevens

ALGEMENE INFORMATIE
Nota's en waarschuwingen
Aanhaalmomenten
Bediening van de motor
Bevestigingsmiddelen
Smeermiddelen
Pakking-afdichtingsmiddel
Galvanische corrosie
Bescherming tegen galvanische corrosie
Schroef

TOOLS AND TECHNIQUES
Safety first
Basic hand tools
Test equipment
Service tips

GEREEDSCHAPPEN EN TECHNIEKEN
Veiligheid eerst
Basis handgereedschappen
Testuitrusting
Service tips

TROUBLESHOOTING
Starting system
Charging system
Ignition system
Breaker-point ignition troubleshooting
Capacitor discharge ignition (CDI)
Direct voltage tests
Resistance test
Speed limiter
Spark advance/idle stabilizer module troubleshooting
Fuel system
Engine

FOUTOPSPORING
Startsysteem
Laadsysteem
Ontstekingssysteem
Foutopsporing onderbreker-ontsteking
Condensator ontladings-ontsteking
Directe spanningstests
Weerstandstest
Snelheidsbegrenzer
Foutopsporing stabilisatiemodule vervroeging/stationair
Brandstofsysteem
Motor

LUBRICATION, MAINTENANCE AND TUNE-UP
Lubrication
Storage
Anti-corrosion maintenance
Complete submersion
Flushing the cooling system
Tune-up

SMERING, ONDERHOUD EN AFSTELLING
Smering
Opbergen
Anti-corrosie onderhoud
Volledige onderdompeling
Het spoelen van het koelsysteem
Afstelling

TIMING, SYNCHRONIZING AND ADJUSTING
Ignition timing and synchronization

TIMING, SYNCHRONISATIE EN AFSTELLING
Ontstekingstiming en -synchronisatie

FUEL SYSTEM
Fuel pump
Carburetors
Enrichment valve and choke solenoid systems
Anti-siphon devices
Fuel filter
Fuel tank
Fuel hose
Electronic fuel injection (EFI)
Fuel management tests

BRANDSTOFSYSTEEM
Brandstofpomp
Carburateurs
Verrijkingsklep en electromagnetische chokesystemen
Anti-sifon middelen
Brandstoffilter
Brandstoftank
Brandstofslang
Elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Brandstofmanagement-tests

IGNITION AND ELECTRICAL SYSTEMS
Battery
Battery charging system
Starting system
Magneto breaker point ignition
Capacitor discharge ignition (CDI)

ONTSTEKING EN ELEKTRISCHE SYSTEMEN
Accu
Acculaadsysteem
Startsysteem
Magneet onderbreker-ontsteking
Condensator ontladings-ontsteking (CDI)

POWER HEAD
Engine serial number
Gaskets and sealants
Fasteners and torque
Power head (engine + transmission)

AANDRIJFKOP
Motornummer
Pakkingen en afdichtingen
Bevestigingsmiddelen en aanhaalkoppels
Aandrijfkop (motor + keerkoppeling)

LOWER UNIT GEAR HOUSING
Service precautions
Gear housing
Water pump
Bearing carrier and propeller shaft
Pinion gear, drive shaft and forward gear
Lower shift shaft, bushing and cam
Pinion depth/gear backlash
Propeller
Trim tab adjustment

ONDERSTE TANDWIELKAST
Service-voorzorgen
Tandwielkast
Waterpomp
Lagersteun en schroefas
Rondseltandwiel, aandrijfas en tandwiel vooruit
Onderste schakelas, lagering en nok
Rondseldiepte / tandwielspeling
Schroef
Trim afstellen

POWER TRIM AND TILT SYSTEM
Manual tilt assist system
Integral power trim system
Power trim assembly removal/installation
Power trim motor and pump assembly removal/installation

POWER TRIM- EN KANTELSYSTEEM
Manueel kantelsysteem
Geïntegreerd power trimsysteem
Power trim eenheid - uitbouw/installatie
Power trim motor- en pompeenheid - uitbouw/installatie

OIL INJECTION SYSTEM
Injection system service
Warning horn system
Variable-ratio oil injection
Warning hose system

OLIE-INSPUITSYSTEEM
Onderhoud van het inspuitsysteem
Waarschuwingshoorn-systeem
Variabele olie-injectie
Waarschuwingsslang-systeem

MANUAL REWIND STARTERS

HANDSTARTERS

Index

Wiring diagrams

Index

Elektrische schema's

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.