DEENFRNL

< Overzicht >

Brooklands werkplaatshandboeken voor auto's, 4x4s en bestelwagens

Brooklands Owners Edition Manual voor onderhoud en reparatie van de Mercedes-Benz GDe Brooklands Owners Edition Manuals tonen hoe U zelf uw wagen kunt onderhouden en repareren en welk gereedschap daarvoor nodig is. Ze geven veel meer informatie dan het instructieboekje dat de fabrikant met een nieuwe auto meelevert.

Een Brooklands Owners Edition Manual beschrijft stap voor stap demontage en montage, afstelling, reparatie en onderhoud van de belangrijkste mechanische componenten, inclusief de motor, kleppen, carburatie / inspuitsysteem, koppeling, versnellingsbak (in- en uitbouw), aandrijfassen, het stuursysteem, voor- en achterwielophanging, de remmen en het elektrisch systeem van de motor.
De carrosserie en de rest van het elektrisch systeem worden niet behandeld.

Elke vraagbaak bevat gedetailleerde tekeningen en "exploded views", de belangrijkste technische gegevens, maten, aanhaalmomenten, afstelgegevens en foutopsporingstabellen.

Deze handleidingen zijn zowel interessant voor de doe-het-zelver als voor wie gewoon wil weten hoe een bepaalde auto in elkaar zit.


Uitgever: Brooklands Books Ltd (GB)

Formaat: 28 x 21 cm, ca. 200 blz, paperback.

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.
Enkele titels zijn echter door Bucheli Verlag uitgebracht in een Duitse editie.

Automatische transmissies en moderne versnellingsbakken: Omdat speciaal gereedschap en bijzondere afstelapparatuur nodig is, wordt de revisie van automatische transmissies en moderne versnellingsbakken (echt specialistenwerk!) in deze boeken niet behandeld.
Wel vindt U er meestal instructies voor het uit- en inbouwen van de transmissie, het vervangen van de ATF-vloeistof en het afstellen van de bediening.
Klik hier voor specifieke boeken over automatische transmissies.

Eenheden: De Brooklands Owners Edition werkplaatshandboeken vermelden maten en gewichten in ISO-eenheden (m, kg, Nm, ...).

Elektrische schema's: Brooklands Owners Edition Manuals bevatten elektrische schema's van de belangrijkste circuits (zekeringen, motor, verlichting, e.d.).

De Brooklands Owners Edition Manuals beschrijven stap voor stap reparatie en onderhoud van de belangrijkste componenten.

De Brooklands Owners Edition Manuals beschrijven stap voor stap reparatie en onderhoud van de belangrijkste componenten.

Russek vraagbaken bevatten de belangrijkste elektrische schema's

Brooklands Owners Edition Manuals bevatten de belangrijkste elektrische schema's.

Brooklands vraagbaak voor onderhoud en reparatie van de VW Transporter T3
Brooklands vraagbaak voor onderhoud en reparatie van de Mercedes-Benz E klasse CDI (W210 en W211)
Brooklands vraagbaak voor onderhoud en reparatie van de Mercedes-Benz Vito en V klasse ((W638)

Inhoud: Deze boeken beschrijven in hoofdzaak onderhoud en reparatie van de mechanische componenten: motor (uitbouw - inbouw, krukas, drijfstangen, zuigers, distributie, kleppen, oliepomp, koeling, brandstofsysteem), koppeling, versnellingsbak (alleen uit- en inbouw), 4x4-aandrijving, wielophanging, vering, stuursysteem, remmen, alternator en startmotor. Inclusief uitgebreide storingstabellen, technische gegevens en aanhaalkoppels.

Een Owners Edition Manual van Brooklands (in dit voorbeeld voor een Mercedes-Benz E klasse met CDI motor) bevat in het algemeen volgende hoofdstukken:

INTRODUCTION
General information
Vehicle identification
General servicing notes
Recommended tools
Before you start
Dimensions and weights
Capacities
Jacking up the vehicle

INTRODUCTIE
Algemene informatie
Voertuig identificatie
Algemene opmerkingen over onderhoud
Aanbevolen gereedschappen
Voordat U start
Afmetingen en gewichten
Inhouden
Opkrikken van het voertuig

ENGINES
Main features
Engine - removal and installation
Engine - dismantling
Engine - assembling
Engine - servicing and overhaul
- Cylinder head and valves
- Pistons and connecting rods
- Crankshaft and bearings
- Timing mechanism
- Poly V-belt - removal and installation
Tightening torque values

MOTOREN
Belangrijkste kenmerken
Motor - uit- en inbouw
Motor - demontage
Motor - montage
Motor - onderhoud en revisie
- Cilinderkop en kleppen
- Zuigers en drijfstangen
- Krukas en lagers
- Timing mechanisme
- Poly V-riem - uit- en inbouw
Aanhaalmomenten

LUBRICATION SYSTEM
Technical data
Oil sump - removal and installation
Oil pump - removal and installation
Oil pump - repairs
Oil filter
Engine oil cooler
Engine oil change
Engine oil pressure

SMEERSYSTEEM
Technische gegevens
Oliecarter - uit- en inbouw
Oliepomp - uit- en inbouw
Oliepomp - reparaties
Oliefilter
Oliekoeler
Vervanging van de motorolie
Oliedruk

COOLING SYSTEM
Technical data
Coolant - draining and refilling
Radiator and cooling fan
Water pump
Fan clutch
Thermostat

KOELSYSTEEM
Technische gegevens
Koelvloeistof - aflaten en vullen
Radiateur en koelventilator
Waterpomp
Ventilatorkoppeling
Thermostaat

DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM
Precautions
High pressure injection pump - removal and installation
Injectors - removal and installation
Mixing chamber - removal and installation
Charge air pipes - removal and installation
Fuel filter - removal and installation
Common rail - removal and installation
Air cleaner
Glow plugs
Charge air cooler

DIESEL-INSPUITSYSTEEM
Voorzorgsmaatregelen
Hogedruk inspuitpomp - uit- en inbouw
Verstuivers - uit- en inbouw
Mengkamer - uit- en inbouw
Luchtvoedingsleidingen - uit- en inbouw
Brandstoffilter - uit- en inbouw
Common rail - uit- en inbouw
Luchtfilter
Gloeibougies
Intercooler

CLUTCH
Introduction
Technical data
Clutch unit
- Checking the clutch operation
- Removal and installation
Servicing
Clutch release mechanism
Bleeding the clutch system
Clutch slave cylinder - removal and installation

KOPPELING
Introductie
Technische gegevens
Koppelings-eenheid
- Werking van de koppeling controleren
- Uit- en inbouw
Onderhoud
Koppelingsmechanisme
Koppelingssysteem ontluchten
Hulpcilinder koppeling - uit- en inbouw

MANUAL TRANSMISSION
Technical data
Removal and installation
Gearbox oil level

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Technische gegevens
Uit- en inbouw
Oliepeil

PROPELLER SHAFT
Propeller shaft - Removal and installation
Intermediate bearing - removal and installation

CARDANAS
Cardanas - uit- en inbouw
Tussenlager - uit- en inbouw

FRONT AXLE AND FRONT SUSPENSION
Technical data
Front axle half - removal and installation
Front springs - removal and installation
Front shock absorbers - removal and installation
Wheel bearing clearance - adjustment
Front wheel hubs
Steering knuckle - removal and installation
Upper suspension arms
Lower suspension arms
Stabiliser bar - removal and installation
Front suspension - tightening torques

VOORAS EN VOORWIELOPHANGING
Technische gegevens
Vooras helft - uit- en inbouw
Voorveren - uit- en inbouw
Schokdempers vooraan - uit- en inbouw
Wiellager - afstelling speling
Voorste wielnaven
Fusee - uit- en inbouw
Bovenste armen wielophanging
Onderste armen wielophanging
Stabilisatiestang - uit- en inbouw
Voorwielophanging - aanhaalmomenten

REAR AXLE AND REAR SUSPENSION
Technical data
Shock absorbers - removal and installation
Rear springs - removal and installation
Stabiliser bar - removal and installation
Rear suspension struts
Rear axle drive shafts
Rear hub flange and wheel bearings - removal and installation
Level control system
Rear axle and suspension - tightening torques

ACHTERAS EN ACHTERWIELOPHANGING
Technische gegevens
Schokdempers - uit- en inbouw
Achterveren - uit- en inbouw
Stabilisatiestang - uit- en inbouw
Armen achterwielophanging
Aandrijfassen achteras
Wielnaaf en wiellagers - uit- en inbouw
Niveau controlesysteem
Achteras en wielophanging - aanhaalmomenten

STEERING
Technical data
Checks on steering
Steering repairs
- Removal and installation
- Track rods - replacement
- Track rod ball joints - replacement
The hydraulic system
- Filling the system
- Bleeding the hydraulic system
- Checking the system for leaks
Tightening torques - steering

STUURSYSTEEM
Technische gegevens
Controle van het stuursysteem
Reparaties stuursysteem
- Uit- en inbouw
- Spoorstangen - vervangen
- Fusees - vervangen
Het hydraulisch systeem
- Het systeem vullen
- Ontluchting van het hydraulisch systeem
- Controle van het systeem op lekken
Stuursysteem - aanhaalmomenten

BRAKES
Technical data
Short description
Front disc brakes
- Brake calipers
Rear disc brakes
- Brake pads - replacement
Brake discs
Master brake cylinder
Parking brake
- Parking brake - adjustment
- The automatic parking brake compensator
- Parking brake cables - replacement
Brake servo unit
Bleeding the brakes
Tightening torques - brakes

REMMEN
Technische gegevens
Korte beschrijving
Voorste schijfremmen
- Remklauwen
Achterste schijfremmen
- Remblokken - vervanging
Remschijven
Hoofdremcilinder
Handrem
- Handrem - afstelling
- Automatische handrem-compensator
- Handremkabels - vervanging
Rembekrachtiger
Ontluchting van de remmen
Remmen - aanhaalmomenten

ELECTRICAL SYSTEM
Battery
Alternator
- Routine precautions
- Drive belt tension
- Alternator - removal and installation
Starter motor
- Removal and installation
- Servicing
Headlamps - replacement
Bulb table
Headlamp adjustment
Tail light units

ELEKTRISCH SYSTEEM
Accu
Wisselstroomdynamo
- Routine voorzorgsmaatregelen
- Spanning aandrijfriem
- Wisselstroomdynamo - uit- en inbouw
Startmotor
- Uit- en inbouw
- Onderhoud
Koplampen - vervanging
Gloeilamp tabel
Koplamp - afstelling
Achterlichtblokken

WHEELS AND TYRES

WIELEN EN BANDEN

AUTOMATIC TRANSMISSION
Fluid level and fluid change

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Vloeistofniveau en -vervanging

SERVICING AND MAINTENANCE
Regular maintenance
Service every 6000 miles / 10.000 km
Additional service every 12.000 miles / 20.000 km
Additional service every 36.000 miles / 60.000 km
Once every year
Once every 3 years

SERVICE EN ONDERHOUD
Periodiek onderhoud
Onderhoud om de 6000 mijl/10.000 km
Extra onderhoud elke 12.000 mijl/20.000 km
Extra onderhoud elke 36.000 mijl/60.000 km
Eens per jaar
Eens per 3 jaar

FAULT FINDING SECTION
Engine faults
- Causes and remedies
Glow plug faults
Lubrication system faults
Cooling system faults
Diesel fuel system faults
- Causes and remedies
Clutch faults
- Causes and remedies
Steering faults
- Causes and remedies
Brake faults
Electrical faults
- Causes and remedies

FOUTOPSPORING
Motorproblemen
- Oorzaken en oplossingen
Gloeibougie problemen
Smeerproblemen
Koelproblemen
Dieselbrandstofsysteem problemen
- Oorzaken en oplossingen
Koppelingsproblemen
- Oorzaken en oplossingen
Stuurproblemen
- Oorzaken en oplossingen
Remproblemen
Elektrische problemen
- Oorzaken en oplossingen

WIRING DIAGRAMS

ELEKTRISCHE SCHEMA'S

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.