Menu

This web page contains paid links

Cargo ships - Netherlands: books - history and shipping lines

A book about Dutch cargo ships? Here you will find books about the history, shipping companies and ships from the Netherlands.

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 7) - Koelvaart

In "Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld" worden aan de hand van het mooiste fotomateriaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten van de vloten van de Nederlandse rederijen voor het voetlicht gebracht. De vaak nostalgische beelden, voorzien van een toelichting, worden voorafgegaan door een korte beschrijving van de rederijen, waarvan de schepen in het boekje worden getoond.

Deel 7 is het eerste van twee geplande uitgaven over de Koelvaart. In de internationale koel-/ vriesvaart heeft Nederland lange tijd een relatief bescheiden rol gespeeld, gezien de prominente plaats die gespecialiseerde rederijen in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen altijd hebben ingenomen.
Pas in de tachtiger jaren trad daarin verandering op vooral doordat het Scheepvaartkantoor Groningen - sinds 1973 Seatrade Groningen - een grote vloot opbouwde, mede door schepen van andere, ook buitenlandse, reders in de "Seatrade pool" op te nemen.

De belangrijkste Nederlandse rederijen met koelschepen waren - naast Seatrade - Anthony Veder, Pinkster, Dammers & van der Heide, Vroon en Jaczon. Ook enkele buitenlandse ondernemingen brachten meerdere schepen onder Nederlandse en Nederlands Antilliaanse vlag, zoals de Caraïbische Scheepvaart Maatschappij (United Fruit), Primlaks en de Italiaanse GF Group.

In dit boekje komen de reders en rederijen in beeld die vanaf 1945 koelschepen in hun vloot hebben gehad, met uitzondering van Dammers & van der Heide en Seatrade. Aan deze grote rederijen, die in 1989 samensmolten, zal te zijner tijd een speciale uitgave worden gewijd.

Author:Dick Gorter
Specs:120 pages, 23 x 25 x 1.5 cm / 9.1 x 9.8 x 0.59 in, hardback
Illustrations:profusely illustrated
Publisher:Uitgeverij de Alk B.V. (NL, 2009)
Series:Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (7)
EAN:9789060133125
Book: Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 7) - Koelvaart

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 7) - Koelvaart

Language: Dutch

Buy from Amazon.com
Buy from Amazon UK

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 8) - Kleine Handelsvaart (2)

In "Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld" worden aan de hand van het mooiste fotomateriaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten van de vloten van de Nederlandse rederijen voor het voetlicht gebracht. De vaak nostalgische beelden, voorzien van een toelichting, worden voorafgegaan door een korte beschrijving van de rederijen, waarvan de schepen in het boekje worden getoond.

Deel 8 is het tweede dat is gewijd aan de Kleine Handelsvaart, en wel aan drie Friese rederijen. Na de Tweede Wereldoorlog en met name in de laatste decennia is een aantal Friese redersfamilies zich sterk gaan ontwikkelen.

Veruit de grootste werd het Scheepvaartkantoor Holwerda dat vooral in de periode 1970-1986 fors expandeerde. Dat gebeurde deels in samenwerking met de Harlinger ondernemersfamilie van der Schoot, die vanaf 1956 een vloot opbouwde waarvan 23 schepen deel hebben uitgemaakt, naast nog zeven schepen in gezamenlijk eigendom met Holwerda.
Ook de familie de Jong van de Suikerwerkfabriek "Frisia" nam deel in enkele van der Schoot-schepen. Het oudste Harlinger scheepvaartbedijf, C. Kuhlman Jzn, begon medio vijftiger jaren een aantal coasters aan te schaffen, waarbij dezelfde familie de Jong ook een grote rol speelde.

Author:Dick Gorter
Specs:120 pages, 23 x 25 x 1.5 cm / 9.1 x 9.8 x 0.59 in, hardback
Illustrations:profusely illustrated
Publisher:Uitgeverij de Alk B.V. (NL, 2009)
Series:Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (8)
EAN:9789060133132
Book: Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 8) - Kleine Handelsvaart (2)

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 8) - Kleine Handelsvaart (2)

Language: Dutch

Buy from Amazon UK

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 13) - Seatrade

Deze tweede speciale uitgave in de serie is geheel gewijd aan Seatrade en Dammers & Van der Heide. Het in 1951 door vijf Groninger reders opgerichte Scheepvaartkantoor ?Groningen' - sinds 1973 Seatrade Groningen - ging zich in 1962 toeleggen op de koel-/vriesvaart en groeide explosief. De overname van Dammers & Van der Heide in 1989 en de reefer-activiteiten van Vroon in 2005 versterkten de positie van Seatrade zodanig dat het bedrijf tot de grootste koelvaartrederij ter wereld is uitgegroeid.

Opgenomen zijn alle koelschepen die (mede-) eigendom zijn (geweest) van Seatrade en Dammers dan wel hun aandeelhouders alsmede aangekochte en aan derden doorverkochte schepen, varend in de Seatrade Pool en in management bij Triton Schiffahrt of Thien & Heyenga. Ook hun onder vreemde vlag varende reefers zijn in beeld gebracht.

In "Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld" worden aan de hand van het mooiste fotomateriaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten van de vloten van de Nederlandse rederijen voor het voetlicht gebracht. De vaak nostalgische beelden, voorzien van een toelichting, worden voorafgegaan door een korte beschrijving van de rederijen, waarvan de schepen in het boekje worden getoond.

Author:Dick Gorter
Specs:252 pages, 24.5 x 22.5 x 2 cm / 9.7 x 8.9 x 0.79 in, hardback
Illustrations:profusely illustrated
Publisher:Uitgeverij de Alk B.V. (NL, 2012)
Series:Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (13)
EAN:9789060133316
Book: Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 13) - Seatrade

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 13) - Seatrade

Language: Dutch

Buy from Amazon UK

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 15) - SeaTrade (2) - Pool- en managementschepen

In de Seatrade Reefer Pool en de gelieerde Hamburg Reefer Pool, GreenSea Pool en de in 2005 overgenomen United Reefers Pool (Vroon en Sun-groep), dan wel (ook) in management bij Seatrade Groningen hebben honderden koelschepen gevaren. In een deel daarvan had/heeft Seatrade een financieel belang dan wel waren/zijn zij volledig eigendom en zijn opgenomen in deel 13 van deze serie.

In het nu voorliggende boekje zijn alle reefers in beeld gebracht, (grotendeels) eigendom van derden dan wel op langere termijn gecharterd van derden, varend in genoemde pools, al dan niet ook in technisch en nautisch management bij Seatrade Groningen.
Ook zijn voor de volledigheid opgenomen de reefers die Seatrade zelf na het verschijnen van het eerste boekje nog heeft aangekocht.

Author:Dick Gorter
Specs:360 pages, 23 x 25 x 2.6 cm / 9.1 x 9.8 x 1.02 in, hardback
Illustrations:profusely illustrated
Publisher:Uitgeverij de Alk B.V. (NL, 2014)
Series:Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (15)
EAN:9789060133866
Book: Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 15) - SeaTrade (2) - Pool- en managementschepen

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 15) - SeaTrade (2) - Pool- en managementschepen

Language: Dutch

Buy from Amazon.com
Buy from Amazon UK

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 18) - Lijnvaart op West Afrika

In Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld worden aan de hand van het mooiste fotomateriaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten van de vloten van de Nederlandse rederijen voor het voetlicht gebracht.
De vaak nostalgische beelden, voorzien van een toelichting, worden voorafgegaan door een korte beschrijving van de rederijen, waarvan de schepen in het boekje worden getoond.

Deel 18 van de serie is gewijd aan de rederijen met lijndiensten naar Afrika, met name West-Afrika. De voornaamste rederij was destijds de door onder andere HSM en VNS opgerichte Holland West-Afrika Lijn.

In beeld komen ook Nederlands-Franse Scheepvaart Maatschappij, D.G. Neptun, Elder Dempster Lines, Vanuden Africa, Leif Høegh, NileDutch Africa Line en Universal Africa Lines.
In 1961 opende KPM een lijndienst van de Adriatische Zee naar Oost-Afrika. Van Nievelt, Goudriaan heeft van 1979 tot 1983 twee lijndiensten onderhouden naar Zuid- en Oost-Afrika, Africa Europe Shipping Line en Elephant Shipping Line.
Joon Shipping & Trading nam in 1989 een containerdienst over op Zuid-Afrika en Australië. Safmarine Container Lines heeft twee containerschepen onder Nederlandse vlag geëxploiteerd in de vaart op Zuid-Afrika.

Author:Dick Gorter
Specs:120 pages, 22 x 24 cm / 8.7 x 9 in, hardback
Illustrations:profusely illustrated
Publisher:Uitgeverij de Alk B.V. (NL, 2018)
Series:Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (18)
EAN:9789059612051
Book: Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 18) - Lijnvaart op West Afrika

Nederlandse koopvaardijschepen in beeld (deel 18) - Lijnvaart op West Afrika

Language: Dutch

Buy from Amazon.com
Buy from Amazon UK
< Top >

Related titles:

Classic Dutch-Built Coasters

Classic Dutch-Built Coasters

Bernard McCall

English | hardback | 80 p. | 2015

Coasters op kaarten - Een maritieme groet

Coasters op kaarten - Een maritieme groet

Harry de Groot

Dutch | paperback | 144 p. | 2012Last update:15-06-2024