DEENFRNL

< Overzicht >

Haynes Service and Repair Manuals voor motoren, scooters en quads

Haynes vraagbaak voor Aprilia motorfietsenHaynes Motorcycle Service and Repair Manuals worden gepubliceerd door de Britse uitgeverij Haynes, één van de grootste uitgevers van onderhouds- en reparatiehandboeken ter wereld. Ze geven veel meer informatie dan het instructieboekje dat de fabrikant met een nieuwe motorfiets meelevert.

Voor elke Haynes Motorcycle Service and Repair Manual wordt een motorfiets, scooter of ATV geheel gedemonteerd en daarna weer in elkaar gezet, zo mogelijk zonder gebruik van speciaal gereedschap. De verschillende reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden hierbij uitvoerig gefotografeerd en beschreven.

Door de honderden foto's en tekeningen is het gemakkelijk om de korte stap-voor-stap instructies te volgen. Alle afstelgegevens staan in overzichtelijke tabellen gerangschikt, terwijl ook een duidelijk elektrisch schema is opgenomen.


Haynes Manuals - Official dealer
Uitgever: Haynes, Sparkford, Yeovil, Somerset (UK).

Formaat: 27 x 21 cm, paperback

Taal: Deze boeken zijn alleen in het Engels leverbaar.

Eenheden: De Haynes werkplaatshandboeken vermelden maten en gewichten zowel in ISO-eenheden (m, kg, Nm, ...) als in anglo-saxische eenheden (inch, ft, lb ft, ...).

Elektrische schema's: Haynes Motorcycle Service and Repair Manuals bevatten duidelijke elektrische schema's.

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparaties uitvoerig beschreven

In elk Haynes werkplaatshandboek worden onderhoud en reparaties uitvoerig beschreven.

Haynes Motorcycle Service and Repair Manuals bevatten duidelijke elektrische schema's

Haynes Motorcycle Service and Repair Manuals bevatten duidelijke elektrische schema's.

Haynes werkplaatshandboek voor Yamaha quads
Haynes werkplaatshandboek voor Peugeot scooters
Haynes werkplaatshandboek voor Honda motorfietsen

Inhoud: Deze Haynes boeken behandelen onderhoud, reparatie en revisie van motor, koppeling, transmissie, koelsysteem, brandstof- en uitlaatsystemen, ontsteking, besturing, vering, remmen, eindaandrijving en elektrisch systeem. Inclusief afstelgegevens, aanhaalmomenten en duidelijke elektrische schema's.

Een typische, moderne Haynes Motorcycle Service and Repair Manual bevat de volgende hoofdstukken:

Introduction
Identification numbers
Buying parts
General specifications
Maintenance techniques
Lubricants
Troubleshooting

Inleiding
Serienummers
Aankoop van onderdelen
Algemene specificaties
Onderhoudstechnieken
Smeermiddelen
Foutopsporing

Tune-up and routine maintenance
Specifications
Routine maintenance intervals
Fluid levels - check
Battery - check
Brake pads and shoes - wear check
Brake system - check
Rear brake pedal - height and freeplay
Tires/wheels - general check
Throttle cable and choke operation
Clutch - check and adjustment
Drive chain and sprockets - check, adjustment and lubrication
Engine oil/filter - change
Air filter element - servicing
Cylinder compression - check
Spark plugs - replacement
Lubrication
Valve clearances - check and adjustment
Idle speed - check and adjustment
Carburetor synchronization
Cooling system - check
Exhaust system - check
Steering head bearings - check, adjustment and lubrication
Fuel system - check and filter replacement
Suspension - check

Afstelling en routine-onderhoud
Specificaties
Intervallen routine-onderhoud
Vloeistofniveau's - controle
Accu - controle
Remblokken en -schoenen - controle van de slijtage
Remsysteem - controle
Achterrempedaal - hoogte en vrije slag
Banden en wielen - algemene controle
Gaskabel en chokebediening
Koppeling - controle en afstelling
Aandrijfketting en kettingwielen - controle, afstelling en smering
Vervanging van motorolie en filter
Luchtfilterelement - onderhoud
Cilindercompressie - controle
Vervanging van de bougies
Smering
Klepspeling - controle en afstelling
Stationair toerental - controle en afstelling
Carburateur - synchronisatie
Koelsysteem - controle
Uitlaatsysteem - controle
Balhoofdlagers - controle, afstelling en smering
Brandstofsysteem - controle en filtervervanging
Wielophanging - controle

Engine, clutch and transmission
Specifications
Engine - removal and installation
Engine - disassembly and reassembly
Cylinder head cover
Camshaft, sprocket and rocker arms
Cam chain tensioner - removal, inspection and installation
Cylinder head - removal and installation
Valves, valve seats, valve guides - servicing
Cylinder head and valves - disassembly, inspection and reassembly
Cylinder - removal, inspection and installation
Piston - removal, inspection and installation
Piston rings
Clutch cable replacement
Clutch - removal, inspection and installation
Oil pump drive chain and sprockets
Primary drive gear - removal, inspection and installation
Cam chains - removal, inspection and installation
Gearshift linkage
Crankcase - disassembly and assembly
Oil pump - removal, inspection and installation
Main and connecting rod bearings
Transmission - removal, inspection and installation
Initial start-up after overhaul

Motor, koppeling en transmissie
Specificaties
Motor - verwijderen en terugplaatsen
Motor - Uiteennemen en ineenzetten
Cilinderkopdeksel
Nokkenas, kettingwiel en tuimelaars
Nokkenas-kettingspanner - demontage, inspectie en terugplaatsen
Cilinderkop - demontage en terugplaatsen
Kleppen, klepzetels, klepgeleiders - onderhoud
Cilinderkop en kleppen - uiteennemen, controle en ineenzetten
Cilinder - demontage, inspectie en terugplaatsen
Zuiger - demontage, inspectie en terugplaatsen
Zuigerveren
Vervanging van de koppelingskabel
Koppeling - demontage, inspectie en terugplaatsen
Aandrijfketting oliepomp en kettingwielen
Primaire tandwielen - demontage, inspectie en terugplaatsen
Nokkenasketting - demontage, inspectie en terugplaatsen
Schakelmechanisme
Carter - uiteennemen en ineenzetten
Oliepomp - demontage, inspectie en terugplaatsen
Hoofd- en drijfstanglagers
Transmissie - demontage, inspectie en terugplaatsen
Eerste start na een revisie

Cooling system
Specifications
Radiator - removal and installation
Cooling fan and thermostatc fan switch
Coolant temperature warning system
Thermostat - removal, check and installation
Thermostat housing
Coolant reservoir
Water pump - check, removal and installation

Koelsysteem
Specificaties
Radiateur - demontage en terugplaatsen
Koelventilator en thermostatische schakelaar
Waarschuwingssysteem koelvloeistoftemperatuur
Thermostaat - demontage, inspectie en terugplaatsen
Thermostaathuis
Koelvloeistofreservoir
Waterpomp - controle, demontage en terugplaatsen

Fuel and exhaust systems
Specifications
Fuel tank
Crankcase emission control system
Air cleaner housing - removal and installation
Fuel pump system
Throttle cables and grip
Carburetors - removal and installation
Carburetors - disassembly, inspection and reassembly
Idle fuel/air mixture - adjustment
Exhaust system - removal and installation

Brandstof- en uitlaatsystemen
Specificaties
Benzinetank
Carteremissie-controlesysteem
Luchtfilterhuis - demontage en terugplaatsen
Benzinepompsysteem
Gaskabels en hendel
Carburateurs - demontage en terugplaatsen
Carburateurs - uiteennemen, controle en ineenzetten
Afstelling van het stationair benzine/luchtmengsel
Uitlaat systeem - demontage en terugplaatsen

Ignition system
Specifications
Ignition coils - check and replacement
Ignition pulse generator
Timing rotor - removal and installation
Ignition control module - check and replacement
Ignition timing - check

Ontstekingssysteem
Specificaties
Ontstekingsspoelen - controle en vervanging
Ontstekingssignaalgenerator
Timingrotor - demontage en terugplaatsen
Ontstekingscontrolemodule - controle en vervanging
Ontstekingstiming - controle

Steering and suspension
Specifications
Handlebar - removal and installation
Fork oil change
Forks - removal and installation
Forks - disassembly, inspection and reassembly
Steering stem and bearings - removal, inspection and installation
Rear shock absorbers - removal, inspection and installation

Besturing en ophanging
Specificaties
Stuur  - demontage en terugplaatsen
Olievervanging bij een vork
Vorken - demontage en terugplaatsen
Vorken - uiteennemen , controle en ineenzetten
Balhoofd - demontage, inspectie en terugplaatsen
Schokbrekers achter - demontage, inspectie en terugplaatsen

Brakes, wheels, tires and final drive
Specifications
Brake pads - replacement
Brake caliper - removal, overhaul and installation
Brake disc - inspection, removal, and installation
Front brake master cylinder - removal, overhaul and installation
Brake hose - inspection and replacement
Brake system bleeding
Drum brake - removal, overhaul and installation
Rear brake pedal and linkage - removal and installation
Wheels - inspection and repair
Front wheel - removal and installation
Rear wheel - removal and installation
Wheel bearings - inspection and maintenance
Wheels - alignment check
Drive chain - removal, cleaning and installation
Sprockets - check and replacement

Remmen, wielen, banden en eindaandrijving
Specificaties
Remblokken - vervanging
Remklauw - demontage, revisie en terugplaatsen
Remschijf - controle, verwijdering en terugplaatsen
Hoofdremcilinder voorrem - verwijdering, revisie en terugplaatsen
Remslang - controle en vervanging
Ontluchting van het remsysteem
Trommelrem - verwijdering, revisie en terugplaatsen
Pedaal achterrem en stangen - demontage en terugplaatsen
Wielen - controle en reparatie
Voorwiel - demontage en terugplaatsen
Achterwiel - demontage en terugplaatsen
Wiellagers - controle en onderhoud
Wielen - controle van de uitlijning
Aandrijfketting - verwijdering, reiniging en terugplaatsen
Kettingwielen - controle en vervanging

Bodywork and frame
Frame - inspection and repair
Footpegs - removal and installation
Sidestand - maintenance, removal and installation
Seat - removal and installation
Chain guard - removal and installation
Front fender - removal and installation
Rear fender - removal and installation

Carrosserie en frame
Frame - controle en reparatie
Voetsteunen - demontage en terugplaatsen
Zijsteun - onderhoud, demontage en terugplaatsen
Zadel - demontage en terugplaatsen
Kettingbeschermer - demontage en terugplaatsen
Voorspatbord - demontage en terugplaatsen
Achterspatbord - demontage en terugplaatsen

Electrical system
Specifications
Electrical troubleshooting
Battery - removal, inspection, maintenance and installation
Lighting system - check
Headlight bulb - replacement
Headlight aim - check and adjustment
Headlight assembly - removal and installation
Turn signal circuit and relay - check
Brake light switches - check and replacement
Speedometer and cable or speed sensor - removal and installation
Ignition main (key) switch - check and replacement
Oil pressure switch - check and replacement
Horn - check and replacement
Starter relay switch - check and replacement
Starter motor - removal and installation
Starter motor - disassembly, inspection and reassembly
Charging system testing
Alternator - check and replacement
Voltage regulator/rectifier - check and replacement

Elektrisch systeem
Specificaties
Oplossen van elektrische storingen
Accu - demontage, inspectie, onderhoud en terugplaatsen
Verlichtingssysteem - controle
Koplamp gloeilamp - vervanging
Koplamp - controle en afstelling
Koplampunit - demontage en terugplaatsen
Richtingaanwijzercircuit en -relais - controle
Remlichtschakelaars - controle en vervanging
Kilometerkabel of snelheidssensor - demontage en terugplaatsen
Ontstekingshoofdschakelaar - controle en vervanging
Oliedrukschakelaar - controle en vervanging
Claxon - controle en vervanging
Startrelais-schakelaar - controle en vervanging
Startmotor - demontage en terugplaatsen
Startmotor - uiteennemen, controle en ineenzetten
Testen van het laadsysteem
Alternator - controle en vervanging
Spanningsregelaar/gelijkrichter - controle en vervanging

Wiring diagrams

Index

Elektrische schema's

Alfabetische index

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.