FRNL

< Overzicht >

Revue Technique Diesel (RTD) - werkplaatshandboeken voor trucks

Revue Technique Diesel voor Mercedes-Benz (20598)De Franse firma ETAI verzorgt de technische documentatie voor talrijke autoproducenten en toeleveranciers van de automobielindustrie. Ook geeft men sinds 1946 verschillende vaktijdschriften uit, waaronder de Revue Technique Diesel.

  • In elk nummer van dit vaktijdschrift is voor een bepaald type vrachtwagen een technische beschrijving met een volledige onderhouds- en reparatiehandleiding opgenomen.
  • Behandeld worden de motor, koppeling, versnellingsbak, achteras, vooras, stuurinrichting, remmen en vering.
  • Elke RTD bevat de afstelgegevens, aanhaalmomenten en de belangrijkste elektrische schema's.
  • Deze werkplaatshandboeken zijn geïllustreerd met foto's, tekeningen en explosietekeningen.
  • De Revue Technique Diesel geeft een schat aan informatie. Deze uitgaven zijn zowel interessant voor de eigenaar die zelf z'n vrachtwagen wil onderhouden als voor wie gewoon wil weten hoe een bepaalde truck in elkaar zit.

Helaas verschijnt de Revue Technique Diesel niet meer sinds december 2019.


Uitgever: ETAI, Antony (F)

Formaat: 27 x 21 cm , paperpack

Taal: Deze uitgaven zijn uitsluitend in het Frans leverbaar.

De Revue Technique Diesel beschrijft uitgebreid het onderhoud en reparatie van vrachtwagens.

De Revue Technique Diesel beschrijft uitgebreid het onderhoud en reparatie van vrachtwagens.

RTD werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's

RTD werkplaatshandboeken bevatten duidelijke elektrische schema's.

Revue Technique Diesel voor DAF trucks (19660)
Revue Technique Diesel voor Scania trucks (19936)
Revue Technique Diesel voor Volvo trucks (19657)

Inhoud: Elke Revue Technique Diesel behandelt onderhoud en reparatie van de motoren (uitbouw-inbouw, mechaniek, distributie, smering, koeling, inspuiting), de koppeling, versnellingsbak, achteras, vooras, stuurinrichting, remmen, vering en het elektrisch systeem. Inclusief afstelgegevens, aanhaalmomenten en de belangrijkste elektrische schema's.

Een typische handleiding uit de serie Revue Technique Diesel bevat volgende hoofdstukken:

GENERALITES

ALGEMENE INFORMATIE

1) MOTEUR

Caractéristiques générales
Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Dépose du moteur

Culasses
- Dépose des culasses
- Travaux sur la culasse
- Surfaçage du plan de joint de la culasse
- Sièges des soupapes
- Montage des sièges
- Guides des soupapes
- Soupapes
- Ressorts de soupapes
- Assemblage de la culasse
- Supports et culbuteurs
- Pose des culasses
- Serrage des vis de culasse
- Réglage des culbuteurs

Carter-cylindres
- Chemises
- Paliers de vilebrequin
- Paliers d'arbres à cames
- Logement des poussoirs

Equipage mobile
- Vilebrequin
- Dépose d'un ensemble bielle-piston
- Bielles
- Pistons
- Assemblage bielle-piston
- Montage des ensembles bielles-pistons
- Gicleurs d'huile
- Carter du volant-moteur
- Etanchéité du palier arrière
- Volant-moteur

Distribution
- Carter de distribution
- Etanchéité du palier avant
- Arbres à cames
- Poussoirs
- Pignon intermédiaire de la distribution
- Pignon du vilebrequin
- Calage de la distribution

Lubrification
- Pompe à huile
- Clapet de décharge
- Echangeur thermique
- Epurateur d'huile
- Filtre d'huile

Refroidissement
- Pompe à eau
- Thermostat

Injection
- Dépose de la pompe
- Repose
- Calage de la pompe

Turbocompresseur
- Contrôle de la pression de suralimentation
- Nettoyage de la roue du compresseur
- Contrôle des jeux de fonctionnement des arbres de compresseur et de turbine
- Echange du turbocompresseur

1) MOTOR

Algemene gegevens
Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Uitbouwen van de motor

Cilinderkoppen
- Uitbouwen van de cilinderkoppen
- Werkzaamheden aan de cilinderkop
- Vlakken van de pakkingzijde van de cilinderkop
- Klepzittingen
- Montage van de klepzittingen
- Klepgeleiders
- Kleppen
- Klepveren
- Assemblage van de cilinderkop
- Steunen en tuimelaars
- Montage van de cilinderkoppen
- Aantrekken van de cilinderkopbouten
- Afstelling van de tuimelaars

Cilinderblok
- Cilindervoeringen
- Krukaslagers
- Nokkenaslagers
- Behuizing van de stoterstangen

Kruk-drijstangmechanisme
- Krukas
- Uitbouwen van het geheel drijfstang-zuiger
- Drijfstangen
- Zuigers
- Assemblage drijfstang-zuiger
- Montage van de drijfstangen en zuigers
- Oliesproeiers
- Vliegwielhuis
- Dichtheid van het krukashoofdlager
- Motorvliegwiel

Distributie
- Distributiebehuizing
- Dichtheid van het voorste lager
- Nokkenas
- Stoterstangen
- Tussentandwiel van de distributie
- Pignon van de krukas
- Timing van de distributie

Smering
- Oliepomp
- Overdrukventiel
- Warmtewisselaar
- Olieafscheider
- Oliefilter

Koeling
- Waterpomp
- Thermostaat

Inspuiting
- Uitbouwen van de pomp
- Terugplaatsen
- Timing van de pomp

Turbocompressor
- Controle van de vuldruk
- Reiniging van het compressorwiel
- Controle van de spelingen van de assen van de compressor en de turbine
- Vervangen van de turbocompressor

2) EMBRAYAGE

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Dépose de la boîte de vitesses
- Dépose de l'embrayage
- Contrôle du mécanisme d'embrayage
- Contrôle du diaphragme du mécanisme d'embrayage
- Contrôle d'usure du disque d'embrayage
- Pose de l'embrayage
- Pose de la boîte de vitesses
- Remplacement du servomaster
- Purge du circuit hydraulique

2) KOPPELING

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Uitbouwen van de versnellingsbak
- Uitbouwen van de koppeling
- Controle van het koppelingsmechanisme
- Controle van de diafragma van het koppelingsmechanisme
- Controle van de slijtage van de koppelingsschijf
- Montage van de koppeling
- Montage van de versnellingsbak
- Vervanging van de bekrachtiging
- Ontluchting van het hydraulische circuit

3) BOITE DE VITESSES

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Dépose-repose
- Contrôle et réglage de la longueur du levier de vitesses dans la cabine
- Contrôle et réglage de la position longitudinale du levier de vitesses
- Démontage de la boîte de vitesses
- Préparation des arbres
- Arbre secondaire
- Arbre intermédiaire
- Synchroniseur
- Boîtier de commande
- Couvercle
- Remontage de la boîte
- Réglage du jeu des roulements
- Montage de la section planétaire
- Montage du couvercle
- Remplacement du roulement et de la bague d'étanchéité du carter
- Contrôle de la protection contre les surrégimes

3) VERSNELLINGSBAK

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Uitbouwen - terugplaatsen
- Controle en afstelling van de lengte van de versnellingspook in de cabine
- Controle en afstelling van de positie van de versnellingspook in de langsrichting
- Demontage van de versnellingsbak
- Voorbereiding van de assen
- Secondaire as
- Tussenas
- Synchronisator
- Schakelkast
- Deksel
- Opnieuw monteren van de bak
- Afstelling van de speling van de lagers
- Montage van de planetaire sectie
- Montage van het deksel
- Vervanging van het lager en de afdichtring van het carter
- Controle van de bescherming tegen overtoeren

4) PONT

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Remplacement du joint, sur le véhicule

Pont arrière
- Dépose
- Démontage de la commande du blocage
- Démontage du boitier de différentiel
- Démontage du pignon d'attaque
- Démontage des demi-boitiers et de la couronne
- Précharge du pignon d'attaque
- Fixation de la couronne
- Fixation du boitier de différentiel
- Réglage de la distance conique
- Réglage du jeu entredent
- Réglage de la précontrainte des roulements
- Controle des contacts entre grande couronne et pignon d'attaque
- Réglage du blocage de différentiel

Moyeux arrière
- Fuite d'huile extérieure
- Contrôle du jeu de moyeu
- Dépose
- Remplacement de la roue dentée
- Remontage du moyeu

4) ACHTERAS

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Vervanging van de pakking, op het voertuig

Achteras
- Uitbouwen
- Demontage van de bediening van de blokkering
- Demontage van het differentieelhuis
- Demontage van de aandrijfpignon
- Demontage van de halve behuizingen en het kroonwiel
- Voorspanning van de aandrijfpignon
- Bevestiging van het kroonwiel
- Bevestiging van het differentieelhuis
- Afstelling van de conische afstand
- Afstelling van de speling tussen de tanden
- Afstelling van de voorspanning van de lagers
- Controle van het contact tussen het kroonwiel en de aandrijfpignon
- Afstelling van de blokkering van het differentieel

Achterwielnaaf
- Olielek buitenzijde
- Controle van de speling van de naaf
- Uitbouwen
- Vervanging van het tandwiel
- Opnieuw monteren van de naaf

5) TRAIN AVANT

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Contrôle du jeu des rotules
- Remplacement des roulements et bagues de pivot
- Remontage

Moyeux avant
- Depose
- Pose

5) VOORTREIN

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Controle van de speling van de kogels
- Vervanging van de lagers en fuseebussen
- Opnieuw monteren

Voornaven
- Uitbouwen
- Montage

6) DIRECTION

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Remplacer ou réparer le boitier
- Dépose
- Dépose du réservoir d'huile et des conduites
- Habillage d'un nouveau boitier
- Repose
- Réglage manuel de la limitation de fin de braquage
- Remplacement du filtre d'huile
- Purge du circuit hydraulique

6) STUURINRICHTING

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Vervangen of repareren van het stuurhuis
- Uitbouwen
- Uitbouwen van het oliereservoir en de leidingen
- Aankleden van een nieuw stuurhuis
- Terugplaatsen
- Manuele regeling van de stuuruitslag-beperking
- Vervanging van het oliefilter
- Ontluchting van het hydraulische circuit

7) FREINS

Caractéristiques détaillées

Conseils pratiques
- Contrôle de l'épaisseur des garnitures de plaquettes de frein
- Dépose des plaquettes de frein
- Pose des plaquettes de frein
- Contrôle des étriers de frein
- Remplacement des axes, bagues et joints d'étanchéité des étriers de frein
- Dépose d'un disque de frein avant
- Pose du disque de frein avant
- Dépose et pose d'un disque de frein arrière

7) REMMEN

Gedetailleerde gegevens

Praktische raadgevingen
- Controle van de dikte van de voering van de remblokken
- Uitbouwen van de remblokken
- Montage van de remblokken
- Controle van de remklauwen
- Vervanging van de assen, ringen en afdichtingen van de remklauwen
- Uitbouwen van een voorste remschijf
- Montage van de voorste remschijf
- Uitbouwen en montage van een achterste remschijf

8) SUSPENSION

Conseils pratiques
- Recherche de pannes
- Lecture des codes clignotants
- Capteur de niveau
- Calibrage des niveaux

8) VERING

Praktische raadgevingen
- Foutopsporing
- Aflezing van de knipperende codes
- Niveausensor
- Calibrering van de niveau's

9) ELECTRICITE

Caractéristiques détaillées
Schémas électriques

9) ELEKTRICITEIT

Gedetailleerde gegevens
Elektrische schema's

< Naar boven >


Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.